Podgorica – Predstavljanje knjige “Istorija crnogorskoga sudstva” Čedomira BogićevićaNarodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

i

Službeni list Crne Gore

organizuju predstavljanje knjige

ISTORIJA CRNOGORSKOGA SUDSTVA

autora

dr Čedomira BOGIĆEVIĆAUčestvuju:

dr Milan MARKOVIĆ,

Ivan IVANOVIĆ,

Momčilo VUJOŠEVIĆ  i

autor


Medijator:

Danilo ČELEBIĆČedomir Bogićević (Bogićevići, Danilovgrad 1950), doktor pravnih nauka, sudija, erudita, autor više knjiga.

Osnovnu školu pohađao je na Slap na Zeti, gimnaziju u Titogradu, a studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, đe je okončao postdiplomske studije i stekao naučna zvanja magistra i doktora pravnih nauka.

Između ostalih dužnosti, obavljao je i poslove savjetnika Suda udruženog rada Crne Gore, sudije Osnovnog suda udruženog rada u Titogradu i sudije Vrhovnog suda Crne Gore.

Objavio je 20 knjiga i preko 300 članaka, ogleda, eseja iz filosofije i teorije prava, pravne nauke i prakse, te crnogorske državno-pravne istorije, etike, tradicije i književnosti i albanskog običajnog prava.

Bio je predavač po pozivu na Univerzitetu Crne Gore.

Predśednik Senata Dukljanske akademija nauka i umjetnosti i član Odbora za nauke CANU, član Matice crnogorske.
Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22

UTORAK, 5. marta 2019. godine, u 19h