Podgoričko ljeto 2016 – Promocija Antologije crnogorske usmene proze “Ljepota od svijeta”

 

podgoricko kulturno ljeto - logo

Da je vjecna Crna Gora

 
 

Promocija Antologije crnogorske usmene proze „Ljepota od svijeta“ priređivača doc. dr Vladimira Vojinovića biće organizovana u okviru manifestacije “Podgoričko ljeto 2016” u četvrtak, 30.juna, na platou ispred Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“, sa početkom u 21 sat.

Učesnici programa su: prof. dr Novak Kilibarda, mr Aleksandar Čogurić  i autor.

 

Knjiga Ljepota od svijetaAntologija crnogorske usmene proze „Ljepota od svijeta“ koju je priredio doc. dr Vladimir Vojinović nedavno je izašla iz štampe u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja. Vojinović je kako studijskim uvodnim tekstom, tako i antologijskim izborom usmenih proza, priredio knjigu koja ća koristiti i studentima i čitaocima koji cijene duhovnost multietničke države Crne Gore. Kako bi se čitaoci bliže upoznali sa uslovima nastajanja, prikupljanja, obrade i štampanja materijala, Vojinović u predgovoru piše o konstituisanju nacije kao uslovu opstanka i ulozi folklorista u njenom formiranju, te pojedinačno govori o svim formama koje su objavljene – legendamabajkamabasnamapričama, anegdotama sitnim proznim vrstama. Rječnik manje poznatih riječi sačinila je Sanja Orlandić. Za izdavača knjige “Ljepota od svijeta” u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja potpisan je Adnan Čirgić, tehnički urednik je Milutin Marković, lekturu i korekturu uradila je Sanja Orlandić, a korice osmislila Suzana Pajović.

Vladimir VojinovicVladimir Vojinović rođen je 1978. u Nikšiću. Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistarski rad objavljen je u formi monografske publikacije, s naslovom „Poročni sudija“ – studija o crnogorskom pokretu socijalne literature i međuratnim člancima i pripovjetkama Milovana Đilasa u izdanju Matice crnogorske. Plod rada na magistarskoj tezi je i priređivanje knjige međuratnih članaka Milovana Đilasa, koja je s naslovom „Problemi naše književnosti i drugi međuratni članci“ objavljena 2009. godine u izdanju Crnogorskog društva nezavisnih književnika, a za koju je Vojinović sačinio izbor tekstova i napisao predgovor. Vojinović je i koautor udžbenika za osnovnu školu – aktuelne čitanke za deveti razred osnovne škole i čitanke za četvrti razred gimnazije. Učestvovao je u radu i organizaciji brojnih međunarodnih simpozijuma i objavio desetine stručnih i naučnih radova u crnogorskoj i inostranoj periodici. Tokom 2014. obavljao je dužnost glavnog urednika Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorice. Doktorirao je 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Vojinović je od 1999.godine do danas objavio i četiri beletrističke knjige – tri romana (Pioni brda, Nafaka i Portret Igora Đukića) i knjigu kratkih narativnih tekstova (Priče iz montanara). Profesor je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.