Poklon monografija o Svetome Knezu Vladimiru

 

 

Poklon za MANU

 

Dana 04.07.2016 godine jedan od autora Monografije o Svetom knezu Vladimiru Sašo Cvetkovski i član redakcije Miroljub Orlandić, posjetili su biblioteku Makedonske akademije nauka i umjetnosti (MANU) u Skoplju i poklonili više knjiga.

Po ovlašćenju Fondacije Sv. Petar Cetinjski donirana je monografija o Svetome Knezu Vladimiru.

Pored monografije biblioteci je poklonjeno i više primjeraka glasnika biblioteke „Radosav Ljumović“ kao i više primjeraka romana autora Zuvdije Hodžića akademika CANU.
Na ovaj način završen je prvi krug donacije koje je izdavač poklonio pojedincima i institucijama u Makedoniji.