Radionica „Kultura i predstave o drugome“ u Nikšiću

 

Niksic - snimak sa Bedema

 
 

U okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, Ministarstvo kulture je 7. i 8. juna u ovom gradu organizovalo dvodnevnu radionicu „Kultura i predstave o drugome“. Kao dio programa saradnje Ministarstva kulture sa Međunarodnom fondacijom “Ana Lind”, ova radionica je održana kako bi se mladi ljudi upoznali sa vrijednostima interkulturalnosti i podstakli na dijalog kao način komunikacije između različitih grupa i kultura.

Kroz analizu odabranih djela iz istorije likovne umjetnosti, istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić je sa polaznicima radionice, učenicima Gimnazije „Stojan Cerović“, razgovarala o tome kako kulturne prakse visoke kulture utiču na način na koji formiramo predstave o ženama i pripadnicima drugih grupa. Učenici su podstaknuti da razumiju da kultura nije vrijednosno neutralna i da je neophodno da razviju kritički odnos prema svim idejama o drugima, uključujući i one koje se plasiraju kroz visoku kulturu. Nataša Nelević, dramske spisateljice i teatrološkinje, sa učenicima je razgovarala o značenju osnovnih pojmova koji se vezuju za pojam „interkulturalnost“, o značaju njihovog razumijevanja, kao i o uticaju masovne kulture na formiranje stereotipa i formiranje predstava koje imamo o pripadnicima drugih grupa.

 

Radionica Kultura i predstave o drugome - 1

Radionica Kultura i predstave o drugome - 2