Razgovori u muzeju i Večernja škola sa Borisom Budenom

 

 

U okviru projekta «Preokupacije», prvog novembra u 20h (Crnogorska umjetnička galerija «Miodrag Dado Đurić») publika će imati priliku da čuje predavanje poznatog filozofa i teoretičara kulture Borisa Budena na temu «Kojim jezikom govorimo?» Uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku.

Boris Buden teoretičar kulture, filozof i publicista. Diplomirao je na Univerzitetu u Zagrebu filozofiju uz dopunske studije marksizma. Doktorirao je na Humboldtovom Univerzitetu u Berlinu iz teorije kulture. Živi u Berlinu

Projekat „Preokupacije“ organizuje NU Institut za savremenu umjetnost sa Cetinja, u saradnji sa Nacionalnom bibliotekom “Đurđe Crnojević”, Narodnim muzejom Crne Gore, i Crnogorskom kinotekom.

          Projekat je posvećen normalizaciji dostupnosti znanja. U Nacionalnoj biblioteci formira se “Ugao za umjetnost i čitanje”, koji podrazumijeva stvaranje dopunskog fonda literature namijenjenog učenicima i studentima umjetničkih škola, umjetnicima, istraživačima u kulturi, kao i ostalim zainteresovanim korisnicima. Izbor literature čine djela iz teorije umjetnosti, filozofije i ostalih humanističkih nauka nastala krajem 20. pa sve do recentnih ostvarenja, a koja su osnova  za poznavanje kretanja u ovim oblastima.

U okviru ovog projekta u rad je pušten i “Mini Kino“, novi programski segment Umjetničkog muzeja, koji će publici nuditi sadržaje iz arhive Crnogorske kinoteke, umjetničke filmove i video radove.

 U prostorijama Crnogorske galerije umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“, realizuje se program pod nazivom “Razgovori u muzeju”, a čini ga serija predavanja i radionica kulturnih djelatnika sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

Cilj ovog segmenta projekta “Preokupacije” je da dodatno informiše zainteresovanu javnost o kritičkoj, emancipatorskoj i obrazovnoj ulozi kulture, čemu je na crnogorskim prostorima do sada bila posvećena izrazito skromna pažnja.

Već u ranoj fazi, projekat „Preokupacije“ može se ocijeniti itekako opravdanim, što potvrđuje ozbiljan broj posjetilaca Crnogorske galerije umjetnosti “Miodrag Dado Đurić”, koji su sa velikim interesovanjem ispratili prva predavanja „Razgovori u muzeju“.

            Sredinom oktobra, „Preokupacije“ su započete programom predavanja “Razgovori u muzeju”, kad je gost „Preokupacija“ bio istaknuti teoretičar umjetnosti  Miško Šuvaković, koji je govorio na temu „Dinamične zone umjetnosti i teorije: jugoslovenske i postjugoslovenske prakse“, a samo desetak dana kasnije gost projekta bio je istoričar i teoretičar umjetnosti Branislav Dimitrijević iz Beograda, koji je kroz predavanje, projekcije filmova i razgovor, publici predstavio svoje knjige: “Slatki film“ Dušana Makavejeva (MSU, Beograd, 2017.) i „Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u SFR Jugoslaviji“ (Fabrika knjiga, Beograd, 2016.).

Razgovori u muzeju u okviru „Preokupacija“ okupili su veliki broj mladih ljudi, koji su sa izuzetnim interesovanjem ispratili, komentarisali i svojim aktivnim učešćem potvrdili neophodnost ovakvih sadržaja u oblasti kulture. Radionice se već u samom startu profilišu kao mjesto kanalisanja zdravih kulturnih potreba, tumačenja, preispitivanja i unapređivanja postojećih znanja o kulturi, umjetnosti, socio-ekonomskim i socio-političkim prilikama, ali i vizijama, postavkama i predviđanjima budućnosti našeg, ali i društva u globalu. Stoga je već za 31. oktobar i 01. novembar planiran dvodnevni seminar na temu „Istorija: prokletstvo ili spas“, u prostorijama Umjetničke galerije “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju, koji će voditi teoretičar kulture Boris Buden. Seminar je dio programskog segmenta projekta „Preokupacije“ pod nazivom „Večernja škola“, koji zajednički organizuju Narodni muzej Crne Gore i NU Institut za savremenu umjetnost, a uređuju Vjera Borozan i Natalija Vujošević.

U narednom periodu, „Preokupacije“ će na Cetinje dovesti još značajnih imena nezavisne scene, umjetnike, predstavnike akademske zajednice, autore koji djeluju interdisciplinarno. Nakon pomenutih istoričara i teoretičara kulture i umjetnosti  koja su sa publikom otvorili važne teme i afirmisali nove modele širenja znanja i opšteg društvenog promišljanja, u okviru ovog projekta do kraja godine publika će imati priliku da čuje Crnogorskog reditelja Ivana Salatića, Eremire Krasnići (Oral History of Kosovo), Miran Mohar (IRWIN NSK) itd.

           Projektom „Preokupacije“, kroz program alternativne edukacije i stvaranja uslova za realno obrazovanje i istraživanje iz oblasti umjetnosti i društvenih pitanja, budućim i mladim profesionalcima, kao i svim zainteresovanima otvara se mogućnost ka osvajanju novih znanja i metoda neophodnih za ravnopravan profesionalni razvoj i učešće u regionalnom i globalnom kulturnom prostoru.

Riječ je o projektu koji za cilj ima i postizanje dijaloga i razmjene znanja i ideja između kulturnih djelatnika i institucija kulture u planiranju izgradnje kvalitetnije zajedničke infrastrukture, a sve to kroz saradnju i promociju kvalitetnijih i sveobuhvatnijih programa namjenjenih kako profesionalcima tako i svim zainteresovanim posjetiocima.

Projekat se oslanja i na sprovođenje politika saradnje između predstavnika Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević”, NU “Institut za savremenu umjetnost” i Crnogorske  Kinoteke, a kao takav je podržan od strane Ministarstva kulture Crne Gore.