Sadržajne aktivnosti Narodnog muzeja Crne Gore u 2019. godini


Narodni muzej Crne Gore u protekloj godini bilježi rast na svim poljima djelatnosti. Realizovano je više desetina različitih programa, od kojih se 22odnose na izlagačku djelatnost, 36 projekata edukativnog karaktera, 7 arheoloških istraživanja, projekte na osnovu međunarodne saradnje, konzervatorsko – restauratorske intervencije na objektima i predmetima, objavljivanje većeg broja publikacija naučnog i stručnog sadržaja i sl.,  uporedo sa prvi put sprovođenom, sveobuhvatnom revizijom mauzejskog materijala i dokumentacije od osnivanja Narodonog muzeja  1926. do danas. Posjeta Narodnog muzeja Crne Gore u odnosu na 2018. povećana je za 14%.

Bogatu i raznovrsnu izlagačku aktivnost karakterišu tematske izložbe: Velikani crnogorske likovne umjetnosti, Finski inovativni dizajn, izložba radova savremenih italijanskih umjetnika – Metaformizam, Mignonnettes Srđana Vukčevića, Začarani svijet Marijane i Branimira Gušića, Ambijentalni ukrasi na crnogorskom dvoru, izložbe Fluid dizajn foruma, međunarodna izložba Exodus, retrospektivna izložba Toma Pavićevića, izložba replika ukrajinskih narodnih nošnji i savremenog ukrajinskog modnog dizajna, izložbe Plamene Zore – 100 godina KPJ, Pečati iz fondova dvorskog arhiva, I bi slovo vajara Milivoja – Miška Babovića posvećena 500 godišnjici štamparstva Božidara Vukovića Podgoričanina. Kroz potpisani sporazum saradnje sa CANU realizovane izložbe retrospektivnog karaktera, slika, crteža i akvarela akademika Dragana Karadžića,  izložba Otisak vremena – Stećci u Crnoj Gori, akademika Anke Burić, a kao suizdavački projekat publikovana je monografija Memoari jedne njemačke princeze.

Intenzivirana je saradnja sa JU Muzeji i galerije Nikšić, sa kojom su organizovane i realizovane dvije izložbe – Začarani svijet Marijane i Branimira Gušćića i  izložba Juta i zemlja crnih brda.

Na međunarodnom planu Narodni muzej je imao ekspozicije svojih projekata: u Sjevernoj Makedoniji izložbu Evropska moda na crnogorskom dvoru – refleksije, u Muzeju makedonske borbe u Skoplju, povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, a u Rimu je u saradnji sa tamošnjom Ambasadom Crne Gore predstavljen multimedijalni projekat Eros, krv i svetost, povodom 140 godina bilateralnih odnosa Italije i Crne Gore.

Izložbe Juta i zemlja crnih brda, Plamene zore, Pečati iz fondova dvorskog arhiva i I bi slovo biće u postavci u Nardonom muzeju do početka aprila 2020.

U produkciji Narodnog muzeja izdato je 19 publikacija: dvije knjige (Memoari jedne njemačke princeze, Spomenici Petra II Petrovića Njegoša), dvije monografije (Tomo Pavićević i Plamene zore – 100 godina KPJ ), četiri monografska kataloga (Srđan Vukčević – Mignonnettes, Začarani svijet Marijane i Branimira Gušića, Dragan Karadžić – Znaci, Dodiri, Trajanja, Anka Burić – Otisak vremena), tri tematska kataloga za izložbe (Ambijentalni ukrasi na crnogorskom dvoru, Pečati iz fondova Dvorskog arhiva, I bi slovo), četiri reprinta knjiga (Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, Vjenčanja na crnogorskom dvoru, Dvor kralja Nikole, Gorski vijenac na engleskom jeziku), Glasnik Narodnog muzeja, Zbirka pravnih propisa, objedinjeni Turistički vodič svih muzeja na 9 jezika i vodič za Njegošev mauzolej.

Pored sadržajne izlagačke i izdavačke djelatnosti, sproveden je niz drugih, značajnih aktivnosti u cilju unapređenja rada. Završena je sveobuhvatna vanredna revizija muzejskog materijala i dokumentacije – prva ove vrste sprovedena u Muzeju od njegovog osnivanja 1926. godine. Krajem januara, nakon izjašnjavanja Vlade Crne Gore o izvještajima Državne komisije na sprovedeni postupak revizije, Narodni muzej će organizovati konferenciju za medije na kojoj će saopštiti svoje stavove po ovom pitanju.

U saradnji sa Ministarstvom kulure Crne Gore Narodni muzej je kroz podršku sufinansiranja projekata Programa zaštite kulturnih dobara za 2019, realizovao 5 projekata: izradu replika narodnih nošnji Crne Gore i projekat restauracije zbirke muzičkih instrumenata, nastavljena su sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Crvena Stijena (u Petrovićima, opština Nikšić), u završnoj fazi realizacije je izrada TEP-a – tematsko-ekspozicionog plana nove stalne postavke Istorijskog muzeja, otvorena je i trenutno u postavci multimedijalna izložba Pečati iz fondova Dvorskog arhiva.

Pored redovnog infrastrukturnog održavanja objekata Narodnog muzeja, realizovana je prva faza sanacije Njegoševe rodne kuće po odobrenom konzervatorskom projektu,  formirana radna grupa za pripremu i realizaciju projekta sprovođenja konzervatorskih mjera na Reljefu Crne Gore, za koji je Narodni muzej aplicirao za grant kroz program AFCP (Ambassadors Fund for Cultural Preservation) i kao jedini predloženi projekat iz Crne Gore odabran je za dalji proces kandidature na svejtskom nivou od strane Ambasade SAD. U okviru IPA programa prekogranične saradnje implementiraće se projekat Zanimljivi muzeji, za koji je, Narodnom muzeju, Evropska komisija opredijelila 100 hiljada eura.

Narodni muzej je tokom godine realizovao 36 edukativnih programa 18 kreativnih radionica (Škola umjetničke kritike „Gledaj, misli, piši“, Dan umjetničkog obrazovanja, Mimuj muzej, Jelka u muzeju itd.), 5 tematskih časova i 13 stručnih vođenja kroz izložbe, u saradnji sa vrtićem Zagorka Ivanović, O.Š. Njegoš, SLŠ Petar Lubarda, FLU Cetinje i drugim obrazivnim ustanovama i institucijama u Crnoj Gori.

Pored arheološkog istraživanja lokaliteta Crvene Stijene, realizovana je prva faza revizionih arheoloških istraživanja na Ćipuru. Sprovedene su konzervatorske mjere na ostacima srednjovjekovne crkve akropole Oblun, kao i geofizičko snimanje lokaliteta Bogićev brijeg u Njegušima. Urađen je konzervatorski projekat Rimske memorije u Riječanima, u opštini Nikšić. Kroz projekat Mobilnost istraživača, ostvarena je saradnja sa Nacionalnim institutom za istraživanje u Italiji (CNR). Projekat ima za cilj da se lokaliteti sa UNESCO liste kulturnioh dobara – Grčko groblje u Novakovićima, Bare Žugića (Opština Žabljak) i Grčko groblje (Opština Plužine), dokumentuju na savremen način koristeći nekoliko različitih pristupa. Završena su zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Pelinska Rudina u Gornjem Grblju.

Narodni muzej Crne Gore je vrlo vizibilan u javnosti zahvaljujući intenziviranju  marketinških aktivnosti. Strateškim pristupom i adekvatnom propagandnom kampanjom, većom vidljivišću na tržitu i uopšte u javnosti – klasičnim medijima i na savremenim društvenim platformama, ostvareni su značajni iskoraci prisutnosti muzeja u javnom životu, unaprijeđena je fizička i virtuelna posjeta sadržaja NMCG, ali i sveukupna organizacija rada muzejskih jedinica.

Takođe, značajna pažnja posvećena je na stvaranju novih i poboljšanju kvaliteta postojećih autentičnih suvenira. Otvaranjem tri nove suvenirnice po standardima savremnog muzejskog poslovanja dostupnost ovih sadržaja posjetiocima postala je veća. Pored velike produkcije autentičnih suvenira iz vajarskog ateljea, rađene su i komercijalne kopije značajnih i prepoznatljivih muzejskih eksponata. Suvenirnice Narodnog muzeja uvećale su svoje prihode u odnosu na 2018. godinu za čak 9 puta.  Muzej je zbog velikog interesovanja za ovaj segment aktivnosti uspostavio saradnju sa značajnim institucijama u državi, koje su, osim suvenira, otkupljivale i publikacije u izdanju NMCG.

Ono što je sigurno doprinijelo još većoj posjeti Narodnog muzeja je produžetak radnog vremena u sezoni, sa čim se Muzej prvi put u organizacionom smilu susreo i ono je, u pojedinim muzejskim jedinicama, tokom ljetnjih mjeseci produžavano tri sata, odnosno, trajalo do 20 časova.

Narodni muzej je pored otkupa kojima upotpunjava svoje zbirke, tokom protekle godine dobio značajan broj vrijednih poklona. Pored niza umjetničkih djela i raznovrsnih predmeta, Etnografski muzej je dobio na poklon krajinsku i anamalsku žensku svečanu nošnju, Endriju Pol Popović iz Londona uručio je Muzeju porodičnu zaostavštinu – dokumenta, pisma i slike od istorijskog i kulturnog značaja za Crnu Goru; takođe, francuski konzul Karlo de Reguardati donirao je vrijedne poklone  koji se tiču crnogorske prošlosti. Svakako, dvadeset pet dnevnika princeze Ksenije, najznačajnija su prošlogodišnja donacija Narodnom muzeju Crne Gore. Najavljena je donacija umjetničkih radova iz pariškog perioda Uroša Toškovića, od strane američke državljanke.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 − one =