Teatarska radionica „(ANTI)KORUPCIJA“ u Srednjoj stručnoj školi „Spasoje Raspopović“

 

Treća pozorišna radionica za srednjoškolce/ke „(ANTI)KORUPCIJA“, koju organizuju NVO Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK) i NVO Juventas, biće održana u Srednjoj stručnoj školi „Spasoje Raspopović“ u četvrtak, 09. marta 2017. godine, u okviru projekta „Jačanje integriteta mladih“, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije.

Projekat „Jačanje integriteta mladih“ predstavlja novitet kada je u pitanju pristup edukaciji srednjoškolaca/ki o nekim društvenim temama – u ovom slučaju o borbi protiv korupcije, jačanju povjerenja u državne institucije i vladavinu prava. Sve aktivnosti projekta koriste metode neformalne edukacije, ali na inovativan i kreativan način – upotrebom interaktivnih radionica, gdje će sami srednjoškolci i srednjoškolke zajedno sa predavačima kreirati, producirati i glumiti u njima, a putem video zapisa podjeliti kreirane materijale sa svojim vršnjacima, ali i budućim generacijama učenika/ca. Projekat je imao već uspješnu pilot fazu u saradnji sa organizacijom Juventas, koja je pridruženi partner na ovom projektu.

Cilj projekta se odnosi na poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Takođe, nadamo se da će projekat djelovati na podizanje svijesti mladih o važnosti sprečavanja koruptivnih radnji, putem pet interaktivnih teatarskih radionica kod najmanje 150 crnogorskih srednjoškolaca/ki, utičući na podizanje svijesti najmanje 2000 učenika.

Povod za realizaciju ovog projekta, između ostalog, bila su istraživanja koja su ukazivala da mladi ljudi nijesu zadovoljni funkcionisanjem demokratije i institucija u Crnoj Gori, dok opšta populacija u brojnim istraživanjima navodi da je korupcija jedan od najvećih problema u Crnoj Gori. Korupcija je prodrla u sve nivoe našeg društva, što je čini teško iskorjenjivom. U tom kontekstu, postaje izazov podsticati pravilan razvoj mladih ljudi, a posebno u smislu njihovog obrazovanja, zapošljavanja, kreativnosti, građanskog i političkog učešća, liderskih sposobnosti i volonterizma – ukratko, svih onih oblasti koje su važne za osnaživanje mladih ljudi i njihovog položaja u društvu. Stoga smatramo da je od ključnog značaja da istražujemo lični integritet mladih ljudi, da informišemo mlade ljude o negativnim stranama korupcije, utičući na njih da se bore protiv ove negativne pojave i da ojačaju svoje povjerenje u ideju vladavine prava i demokratije uopšte, kao i da kreiramo zajedno sa mladima interaktivnu kampanju usmjerenu na promjenu ponašanja.         

         

Pored teatarske radionice koja će se održati u Srednjoj stručnoj školi „Spasoje Raspopović“ i radionica koje su održane u Gimnaziji „Petar I Petrović Njegoš“ i Srednjoj elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić“ teatarska radionica „(ANTI)KORUPCIJA“ će tokom marta mjeseca uključiti i đake Gimnazije „Slobodan Škerović“ i Srednje stručne škole „Sergije Stanić“.

Projekat „Jačanje integriteta mladih“ realizuje NVO ATAK sa NVO Juventasom kao pridruženim partnerom, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, dok je finansijski podržan od strane Evropske unije.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


two × three =