Tivat – Održani Muzički horizonti

 

Tivat - riva - 3

 
 
23. avgust 2015.
 

Zbog najavljenih vremenskih neprilika, koncert „Muzički horizonti“ pod pokroviteljstvom kompanije Luštica Development, sinoć je održan u dvorani muzičke škole u Tivtu, umjesto na otvorenom, u kompleksu Luštica Bay kako je prvobitno bilo planirano. Koncert je dio projekta 13. Međunarodne radionice za duvačke instrumente koju pohađaju mladi muzičari a koja se organizuje u sklopu ljetnjeg kulturnog festivala Purgatorije 2015 čiji je generalni sponzor Luštica Bay.

Publika je imala priliku da čuje Hor flauta u sastavu: Jovana Radoman, Jovana Mršulja, Marija Sinđić, Kristina Samardžija, Rezeda Valejeva, Milka Samardžić, Katarina Lazinica, Ines Drakić i Adrijana Albijanić. Mocartove kompozicije izveli su Tibor Maša, Teodora Mrkajić – klarinet i Nenad Janković – oboa.

Nije izostalo odušljevenje Hendlovom Fugetom u izvođenju Kvarteta horni koji čine: Valerija Vuksanović, Doris Račić, Nikola Kovačević i Nikola Marinković.

Bras kvintet u sastavu: Uroš Suičić, Andrea Nikolić, Relja Grujić – truba, Stefan Benčič – trombon i Doris Račić – horna, izveo je niz kompozicija.

 

Koncert Muzicki horizonti - 1

 

Mocartov adađo za sekstet odsvirali su: Romana Rogić, Ivanka Muhadinović – flauta, Jovana Lađević, Vukašin Stefanović – klarinet, Milena Veličković – fagot, Nikola Kovačević – horna.

Barbara Bubanja, Stefa Benčić i Đorđe Jokić bili su Trio trombona. Oktet horni: Valerija Vuksanović, Doris Račić, Nikola Marinković, Iva Čelanović, Milica Mihović, Martina Janović, Nenad Vasić i Nikola Kovačević odsvirao je Vagnerovu Uvertiru za Tanhojzer.

 

Koncert Muzicki horizonti - 2

 

Briljantnim izvođenjem dobro poznate kompozicije „Bumbarov let“ Nikolaja Rimskog Korsakova predstavio se Hor flauta: Vasilije Matijašević, Petar Nikolić, Lazar Muhadinović, Marija Đorđević, Ksenija Franeta, Andrija Sekulić i Aleksandra Spasovski.

Kompozicije su pripremljene pod mentorstvom profesora Nenada Jankovića, Aleksandra Burkerta,  Lasla Dieneša, Nenada Vasića i Aleksandra Benčića, a polaznici su svirali: flautu, obou, klarinet, fagot, trubu, hornu i trombon“. Inicijator radionica za duvačke instrumente je nevladina organizacija „Ars Praesentia Boke kotorske“. Ova NVO prvu radionicu je organizovala  2002. godine u Gornjoj Lastvi za samo dva instrumenta (flauta i horna).

 

Koncert Muzicki horizonti - 3

 

„Radionice se sada organizuju za sva tri nivoa školovanja i obuhvataju individualni i rad u kamernim ansamblima, kao i koncerte kako polaznika tako i profesora. organizuje radonice za duvačke instrumente radi njihovog afirmisanja i popularizacije“, navela je Pina Bubanja, direktorka NVO Ars Praesentia.

Ovo je drugi koncert iz opusa ovogodišnjih Purgatorija koji se održava u Luštica Bay-u. Prethodno su u Luštica Bay-u „Svijet saksofona“ predstavili mladi, uspješni saksofonisti, a koncert je bio završnica sedmodnevne radionice koju su završili pod mentrostvom profesora Bojana Vukelića.