Tri online predavanja o društveno-angažovanim temama


U srijedu, 30. decembra, od 18 časova, u organizaciji NVO Društva za kulturni razboj „Bauo“ iz Petrovca na Moru i NVO CIRTIP-a iz Kolašina, a u partnerstvu s Omladinskim klubom i Sekretarijatom za društvene djelatnosti Opštine Budva, putem društvenih mreža i You Tube kanala, biće emitovana tri stručna online predavanja naših članova o različitim društveno-angažovanim temama u crnogorskom i širem kontekstu.

Od 18 časova dr Predrag Zenović, teoretičar politike i društvenih pitanja iz Budve, održaće predavanje posvećeno kulturi, interkulturnom dijalogu i manjinama, sa ciljem boljeg razumijevanja i prihvatanja različitih kultura i zajednica (nacionalnih, entičkih, vjerskih, seksualnih…) koje postoje u savremeneom cnogorskom, ali i u svakom društvu.

Od 19 časova Katarina Vukadinović, psihološkinja i omladinska radnica iz Budve, održaće kraće izlaganje posvećeno omladinskom aktivizmu danas na primjeru Budve i Crne Gore, a osvrnuće se i na pozitivne primjere omladinskog aktivizma osoba s invaliditetom.

Od 19.30 časova mr Milica Stanić Radonjić, socijalna radnica i komunikološkinja iz Petrovca na Moru, održaće kraće izlaganje posvećeno značaju društvenih mreža za promovisanje i širenje ženskih aktivističkih ideja, inicijavita i pokreta, kao i zaštite žena od nasilja.

O predavačima

Dr Predrag Zenović (1986) je predavač na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, magistrirao međunarodno javno pravo i ljudska prava u Letoniji (Riga Graduate School of Law), a doktorirao političku teoriju na Univerzitetu u Rimu (LUISS Guido Carli) i Ženevi (Université de Genève). Objavio je značajan broj naučnih i stručnih radova u oblasti poltičke teorije, ljudskih prava i demokratije, kao i književne i pozorišne teorije. Autor je knjige „Saglasja – političko-filozofski ogledi“ u izdanju Narodne biblioteke Budve. Takođe, autor je edukativno-kreativnih radionica o medijskoj pismenosti, filmskom jeziku i evropskom filmu. Živi u Budvi.

            Katarina Vukadinović (1987) osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Tokom studija bila je aktivno uključena u rad omladinskih organizacija i uporedo završila Ženske studije u Kotoru. Bila je stipendistkinja Fondacije Lompar sa Cetinja. Od 2013. radi u Kancelariji za mlade Opštine Budva, a od 2017. koordinira i Omladinskim klubom. Dio je prve generacije sertifikovanih omladinskih aktivista i aktivistkinja. Licencirana je trenerica za interkulturalne razmjene Francusko-Njemačke Kancelarije za mlade (OFAJ/DFJW). Omladinskim i interkulturalnim razmjenama se raduje svaki put iznova, jer je na sopstvenom primjeru osjetila dobrobit za lični razvoj i usavršavanje. Vodi treninge i seminare na teme omladinskog aktivizma, volonterizma, participacije mladih i pitanja roda. Dobitnica je godišnje nagrade za volonterizam za inicijativu ,,Carpooling Montenegro’’. Služi se engleskim i francuskim jezikom. Živi u Budvi.

            Mr Milica Stanić Radonjić (1986) diplomirana je socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu s temom „Liberalni feminizam u 19. vijeku – Borba za žensko pravo glasa“, a potom je završila master studije na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu, smjer Rod i mediji s temom „Ideologija Diznijevih animiranih filmova: Reprezentacija rodnih uloga“. Tokom studija bila je urednica rubrike društo u časopisu „Student“ Saveza studenata u Beogradu i radila na SIGMUS projektu Evropske Komisije koji se prvenstveno bavio uključivanjem studentskih predstavnika u rad Univerziteta i procese donošenja odluka koji se tiču direktno studenata. Po povratku u Crnu Goru zaposlila se u JU Muzeji i galerije Budve, gdje je prvo radila na poslovima komunikacije s javnošću i marketinga, a trenutno u Direkciji ove firme radi kao poslovna sekretarka. Objavila je nekoliko kraćih članaka u popularnim i stručnim časopisima (štampana i online izdanja), a jedna je od tri urednice reprezentativne monografije o slikaru Savu Pavloviću (JU Muzeji i galerije Budve, 2019). Posjeduje sertifikat Kembridž univerziteta – Proficiency in English Language, bavi se prevodilaštvom i do sada je prevela više desetina popularnih, stručnih i naučnih tekstova, kao i monografija, s našeg na engleski i s engleskog na naš jezik. Živi u Petrovcu.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seven + eleven =