Udruženja Kulturtreger i Kurziv iz Zagreba i SEEcult.org iz Beograda – ABCeda nezavisne kulture

 

abeceda nezavisne kulture

Bilježenje razvoja nezavisnih kulturnih scena u regionu

Udruženja Kulturtreger i Kurziv iz Zagreba i SEEcult.org iz Beograda nastavljaju, u okviru projekta “ABCeda nezavisne kulture”, seriju video intervjua s najznačajnijim predstavnicima nezavisnih kulturnih scena u regionu, kao i ciklus radionica posvećenih arhiviranju produkcije organizacija civilnog društva u kulturi.

Cilj projekta “ABCeda nezavisne kulture”, koji se realizuje uz podršku Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund – BAC), jeste očuvanje i povećanje vidljivosti umetničkog i intelektualnog rada na nezavisnim kulturnim scenama u regiji.

Video intervjui podižu svest o važnosti nezavisne kulture u regionu, beležeći i čuvajući njenu usmenu istoriju. Kurziv je objavio intervjue s nekim od najistaknutijih savremenih umetnika iz Hrvatske – Slavenom Toljem, Sinišom Labrovićem, Mladenom Stilinovićem i Damirom Bartolom Indošem, a moguće ih je pronaći na Vimeo kanalu portala Kulturpunkt. Video intervjue s Teatrom Mimart i Remontom – nezavisnom umetničkom asocijacijom iz Beograda, moguće je pronaći na YouTube kanalu portala SEEcult.org, na kojem će se narednih nedelja naći i intervjui sa MMC Led artom/Šok
zadrugom, te sa organizacijama Expeditio i Za druga iz Crne Gore i Tač.ka iz Bosne i Hercegovine.

Osim produkcije video intervjua, koji će biti objavljivani do kraja juna 2015, u sklopu projekta ”ABCeda nezavisne kulture” organizovane su i radionice arhiviranja produkcije u Zagrebu, Beogradu i nedavno u Novom Sadu, čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija za očuvanje vlastite bogate prošlosti.

Radionica u Novom Sadu - 1U radionicama je učestvovalo više od 25 organizacija iz Hrvatske (Attack!, Udruženje za razvoj kulture URK, Centar za dramsku umjetnost CDU, BLOK – Baza za lokalno osvježavanje kulture, WHW, Mala performerska scena, Studio Artless i Kontejner) i Srbije (Zemunski mali umetnički centar – ZMUC, Treći Beograd, Kulturni centar Rex, ARTEQ, Centar za razvoj fotografije, Mikro Art, Bazaart, KOD, Frekvencija, Remont, Plavo pozorište, Kulturanova, Omladinski centar CK13, Photoexpo, Kuda.org, Vojvođanka, Scenatoria i Centar za medijsku kulturu). Učesnici su upoznati i sa iskustvima Centra za dokumentiranje nezavisne kulture u Hrvatskoj, koji se u fizičkom obliku nalazi u književnom klubu Booksa u Zagrebu.

Projekat ”ABCeda nezavisne kulture” nastao je iz potrebe očuvanja postignuća i produkcije nezavisnih kulturnih scena u regionu. Nakon 90-ih godina i bolnih procesa tranzicije, akteri na nezavisnoj sceni suočavaju se s novim izazovima, posebno finansijske prirode, koji prete čak i nestankom pojedinih organizacija. Rad organizacija nezavisne kulturne scene nije prikupljen i sačuvan u zvaničnim arhivima ili muzejima, a zbog ograničenog ljudskog i finansijskog kapaciteta, te prekarnih uslova rada, organizacije su primorane da se bave vlastitim dosadašnjim radom ponekad i na neadekvatan način. U tim uslovima bi značajan deo njihovog umetničkog i intelektualnog stvaralaštva mogao biti zaboravljen, pa tako i nedostupan publici i široj javnosti. Partneri u projektu “ABCeda nezavisne kulture” već godinama aktivno rade na onlajn dokumentovanju i predstavljanju kulturnih i umetničkih praksi u regiji (portali SEEcult.orgKulturpunkt.hr i Booksa.hr), te uvode nove prakse predstavljanja nezavisne kulturne i
umetničke scene široj regionalnoj publici.

Radionica u Novom Sadu - 2Kurziv je pokrenuo projekat “ABCeda nezavisne kulture” 2009. godine sakupljajući usmenu istoriju organizacija sa nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj u virtuelnom prostoru portala Kulturpunkt.hr. Do sada je objavljeno više od 60 intervjua. Projektu se 2011. pridružio Kulturtreger, te je zajednički otvoren Centar za dokumentiranje nezavisne kulture u klubu Booksa. Projekat je dobio regionalni karakter 2014. godine saradnjom sa
udruženjem SEEcult.org, koje već 11 godina svakodnevno beleži događaje i fenomene u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji i u regionu.

Projekat podržavaju: Balcan Arts and Culture Fond (BAC), Ministarstvo kulture Hrvatske, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Zagreba i Zaklada “Kultura nova”.

*Fotografije korišćene u ovom prilogu su sa radionice arhiviranja održane od 15. do 18. decembra 2014. u Novom Sadu – u prostorijama Kulturanove, CK13 i Kuda.org