Utvrđena lista kandidata za nagradu KOMUN@


Časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore PODGORICA

                                                
  S  A  O  P  Š T  E  NJ  E


Programski odbor časopisa “KOMUN@”, utvrdio je listu kandidata koji su ušli u izbor za  godišnju nagradu koja se dodjeljuje za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore.

Za šestu po redu godišnju nagradu “KOMUN@”, uvršteno  je deset prijedloga eventualnih laureata predloženih  od strane akademsko –naučnih istitucija, nevladinih organizacija i grupe građana.

Lista predloženih kandidata je sljedeća:

-Prof.dr Radovan Radonjić, redovni profesor univerziteta i redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Voditelj prve Škole demokratije i osnivač i voditelj prve Škole retorike u Crnoj Gori. Bio dekan Pravnoga fakulteta u Podgorici i Kulturološkog fakulteta na Cetinju, šef Katedre za sociološke nauke i rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu u Podgorici, profesor na Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu političkih nauka, Centru za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore, Univerzitetu „Mediteran“ i Fakultetu za državne i evropske studije.

Objavio više od pedeset knjiga i nekoliko stotina stručnih i naučnih radova (više od 50 prevedeno je na svjetske jezike- engleski, francuski, ruski, italijanski, japanski, njemački, kineski). Dobitnik je Trinaestojulske nagrade Crne Gore, Nagrade oslobođenja Titograda i Nagrade oslobođenja Cetinja. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem.

-Dragan B.Perović, publicista, autor i urednik velikog broja stručnih, naučnih i publicističkih radova i knjiga iz nauke o književnosti, kulture i enciklopedistike na crnogorskom i bugarskom jeziku, autor televizijskih serijala “Istjerivač mitova“ i “Crnogorci sentom po svijetu”. Radio je kao lektor u Leksikografskom zavodu Crne Gore i  na Univerzitetu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji. Učesnik je domaćih i međunarodnih naučnih skupova. U poslednje vrijeme objavio je veliki broj autorskih tekstova vezanih za identiteska pitanja i kulturno nasljeđe Crne Gore. Dobitnik je više nagrada među kojima Trinaestojulske nagrade, Godišnje nagrade za reportažu Društva crnogorskih novinara i “Gramate” – nagrade Ministarstva kulture Bugarske.

-Borislav Cimeša, pisac, publicista, naučno-istraživački radnik, menadžer u kulturi, izdavač i urednik i izvršni direktor CKF-a, poznat kao jedan od pionira i beskompromisni borac za suverenu Crnu Goru i njen svekupni identitet, svestrani naučni istraživač širokog spektra iz sfere humanističkih disciplina. Jedan je od osnivača i član Crnogorsko društva nezavisnih književnika, crnogorskog i hrvatskog PEN centra, član Matice crnogorske, Fondacije Sveti Petar Cetinjski, književne opštine Cetinje, sekretar uredništva časopisa ARS, jedan od rijetkih plodnih enciklopedista i član mnogih književnih i drugih udruženja i dobitnik nekoliko književnih nagrada u Crnoj Gori i regionu. Autor je brojnih knjiga među kojima: “Crnogorske slave, svečevi i običaji“ “Rovačka Republika“ i najnovije “Zavjere i atentati na Kralja Nikolu” po osnovu koje je između ostalog  predložen  za nagradu “Komun@”.

– Prof. dr Sofija Kalezić, redovna profesorica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. U izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti publikovano je nekoliko njenih separate, a njenu doktorsku disertaciju Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi publikovao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice. Knjigu literarnih ogleda o savremenim domaćim piscima – Poetika otuđenosti, za koju je dobila nagradu “Dušan Kostić” kao najbolje književno kritičko djelo posljednje tri godine u Crnoj Gori, objavilo je izdavačko preduzeće Unireks iz Podgorice. Za štampu je priredila roman prvoborca i nosioca Spomenice 1941. godine, Radovana Stevovića – Biografija jedne žene (Udruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš“, Lovćenac/Crnogorski kulturni centar, Beograd). Koautorka je djela Književnost Crne Gore u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i članica Društva mladih naučnika u istoj kulturnoj instituciji. Učestvovala je u radu brojnih naučnih skupova kod nas i u inostranstvu.

-Šukrija Žuti Serhatlić, pjevač izvorne muzike, sinonim za starogradsku muziku, harmonikaš, kompozitor i interpretator, stalno zaposlen u KIC-u “Budo Tomović ” kao šef orkestra. Stalni je saradnik RTV CG, pozorišta Dodest, radio je muziku za mnoge predstave. Nastupao je širom Evrope, Amerike, Afrike, Dalekog Istoka. Učesnik je mnogih festivala kako sa orkestrom tako i sa folklornim ansamblom. Na međunarodnim festivalima folklora osvajao je najveća priznanja. U romanu “Otkup sirove kože”, autora Abdulaha Sidrana, Šukrija Žuti Serhatlić je naznačen kao najbolji živi pjevač sevdalinki, a uvršten je i u antologiji plejade umjetnika “Sevdalinke”.

Sav svoj rad posvetio je očuvanju muzičke baštine, čitav svoj život posvetio  rodnoj Podgorici i Crnoj Gori. Dobitnik je “Decembarske nagrade” grada Podgorice 2011 godine, kao i jubilarne nagrade KIC-a “Budo Tomović” 2015. godine

-dr Milun Lutovac– profesor književnosti na Fakultetu umjetnosti UDG, doktor savremenih umjetnosti, selektor likovnog i književnog programa festivala ”Barski ljetopis”, rukovodilac umjetničke galerije “Velimir A. Leković” u Baru, višemedijalni stvaralac, umjetnik širokog spektra interesovanja i izražaja, naučnik, pisac više stručnih knjiga među kojima “Na razmjeđu svjetova i epoha- Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” koja predstavlja rezultat modernog kulturološkog istraživanja, zatim “Stih i slika-Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde“, kao i “Lirizam u romanima; “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka “Ćamila Sijarića. Aktivno se bavi slikarstvom. Imao šest samostalnih i desetak kolektivnih izložbi. Bio profesor u Gimnaziji “Niko Rolović” u Baru, direktor Centra za kulturu, završio Diplomatsku akademiju ”Gavro Vuković”.

-Milan Mišo Brajević, istaknuti društveni i sportski radnik, autor je veliki broj zanimljivih knjiga ali i državnih protokolarnih pravila Crne Gore koja je osmislio kao dugogodišnji šef kabineta premijera i generalni sekretar predsednika države. Njegov cjelokupan bogat stvaralački opus, zasnovan je uglavnom na prikupljanju riječi, anegdota hercegnovskog i drugih krajeva Crne Gore. Osim bogate leksičke građe pljevaljskog kraja, Milan Brajević je uspio da prikupi i objavi značajnu građu koja oslikava bogatstvo i raznolikost nematerijalne kulturne baštine Crne Gore što predstavlja plod njegovog upornog i marljivog rada, i uz konsultaciju obimne literature iz različitih oblasti. Dobitnik je Oktobarske nagrade Herceg Novog i Specijalne plakete za doprinos razvoju kulturne baštine časopisa “Komuna”. Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vijencem i Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima.

-Slobodan Bato Mirjačić, predsjednik UBNOR-a i antifašista Nikšića svojim pedesetogodišnjim angažmanom doprinio je i doprinosi punoj afirmaciji kulturno-istorijske baštine Nikšića i Crne Gore. Bio je glavni i odgovorni urednik ili izdavač preko pedesetak knjiga i publikacija u kojima je je osvijetljena istorijska prošlost Nikšića, kao i djela istaknutih Crnogoraca, revolucionara i naučnika.

Antifašizam kao najveća tekovina savremene Crne Gore ima istaknuto mjesto u svim domenima ljudskog djelovanja i stvaranja, a posebnu energiju na tom polju davao je Bato Mirjačić koji se naročito posebno angažovao da se provjerene i tačne istorijske činjenice koje je sakupljao, izučavao i objavljivao akademik Radoje Pajović objave u posebnoj knjizi pod nazivom “Omaž Radoju Pajoviću” što predstavlja značajan prilog u borbi za istorijsku istinu, slobodnu i nezavisnu Crnu Goru i nacionalni identitet crnogorskog naroda.

Radojica Stanković (Šanta Panta), glumac, zabavljač, pjevač, pjesnik, pisac, novinar, samostalni umjetnik Crne Gore. Kao glumac igrao u: “Malo pozorište Duško Radović“ – Beograd i Pozorište “Stanković“ Nikšić. Igrao u predstavama: ”Vremeplov“ i “Kraljevski festival“, u seriji “Goli život“. Od 1988.g., kao prvi crnogorski dječiji zabavljač u liku omiljenog dječijeg junaka-Šante Pante, odigrao preko 5500 predstava širom Crne Gore i u regionu. Odigrao, preko 800 humanitarnih predstava. Režirao brojne dječije predstve, sarađivao sa najeminentnijim piscima za djecu, poput Duška Trifunovića, Veselina Gezovića, Dragana Radulovića, Tode Nikoletića…

Osnivač Dječijeg pozorišta u Nikšiću, idejni tvorac i osnivač – Festival malih pozorišnih formi “Festić” (sada “Festićko”). Snimio preko 500 emisija za djecu. Osnivač i idejni tvorac festivala zabavljača, glumaca i pjevača za djecu – “Radost je naš praznik“ u Tivtu, Nikšiću, Trebinju, Palama i festivala: ”Limsko srce“ u Beranama. Dobitnik više domaćih i inostranih nagrada za dramsko i dječje stvaralaštvo.


-Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, postigao je značajne rezultate u 2020 godini sprovodeći arheološka istraživanja na izradi konzervatorskih projekata i sprovođenju konzervatorskih mjera  na različitim lokalitetima širom Crne Gore,tj. na  područjima opština Tuzi, Cetinje, Pljevlja, Mojkovac, Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Kolašin…

Predlagač smatra da uzimajući u obzir kvantitet i kvalitet realizovanih aktivnosti u 2020.godini na promociji i očuvanju široke lepeze različitih segmenata kulturne baštine  Crne Gore, koja ima značaj za razumijevanje civilizacijskog razvoja crnogorskog društva, očuvanje identiteta i različitosti, društvenu koheziju i izgradnju tolerantnih društvenih odnosa na više nivoa, Centar za konzervaciju i arhelogiju treba da uđe u  konkurenciju za dodjelu ove prestižne nagrade.

Nagrada “KOMUN@” ustanovljena je 2015. godine od strane istoimenog časopisa “Komun@” za  doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore. Dosadašnji laureati bili su Željko Milović, Senad Gačević, Željko Sošić, Nenad Stevović i Slobodan Čukić. 

Ko će biti ovogodišnji laureat nagrade časopisa “Komun@”odlučiće tročlani žiri kojim  će predsjedavati akademik CANU i DANU  Zuvdija Hodžić, predsjednik  SUBNOR-a i antifašista Crne Gore,  istaknuti književnik i publicista i stvaralac u kulturi, dobitnik  Trinaestojulske nagrade, Nagrade oslobođenja Titograda, Nagrade „Pero Ćamila Sijarića“, Nagrade „Stefan Mitrov Ljubiša“ i Nagrade „Miroslavljevo jevanđelje“ i  članovi žirija: mr Nela Savković Vukčević, profesorica na UDG, istaknuta kulturna radnica, članica P.E.N centra i Matice crnogorske, bivša direktorica  Gradskog pozorišta Podgorice i sekretarka  Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica  i Velibor Čović, poznati novinarski i televizijski stvaralac, dugogodišnji glavni urednik TVCG, urednik Yutela i Radio Slobodna Evropa, autor  dokumentarnog  filma „Imala sam deset godina„ i monografije „Čojstvo i besa“.

Planirano je da nagrade časopisa Komun@ budu dodijeljene krajem oktobra ili početkom novembra 2020. godine na prigodnoj svečanosti koja će biti organizovan  tim povodom u skladu sa mjerama NKT.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − 4 =