JU “Zahumlje” Nikšić – Predstava “Petar Pan”U utorak 18. juna u sali „Zahumlja“ u 19h, Đečiji dramski studio „Zahumlje“ premijerno će izvesti predstavu „Petar Pan“ u režiji Marije Backović i Milivoja Lakića.

Organizator događaja je JU„Zahumlje“, a u okviru junskog repertoara Nikšićke kulturne scena 2019.