KONKURS za dodjelu Godišnje nagrade za očuvanje, promociju i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore -“KOMUN@”-ČASOPIS ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I NJEGOVANJE BAŠTINE CRNE GORE

“KOMUN@”

                              
objavljuje redovni godišnji

KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade  za očuvanje, promociju i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore

-“KOMUN@”-Uslovi konkursa:

Nagrada “Komuna” dodjeljuje se instituciji, pojedincu ili nevladinoj organizaciji za doprinos očuvanju, promociji, zaštiti, valorizaciji i afirmaciji kulturne baštine Crne Gore

Predlagači mogu biti:

–         Institucije iz oblasti kulture (nacionalne i opštinske)

–         Akademske institucije čiji je program i sadržaj rada oblast kulture

–         Nevladine organizacije iz oblasti kulture

–         Grupa građana


Prijedlog  za nagradu potrebno je da sadrži:

1. Podatke o instituciji, pojedincu, nevladinoj organizaciji,

2. kratak opis djelatnosti

3.   Obrazloženje prijedloga za nagradu: (konkretan značaj za očuvanje i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore)

_____________________________________________________________

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni žiri za dodjelu Godišnje nagrade za očuvanje, promociju i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore (“KOMUN@” 2019);         

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni  na fb stranici časopisa “Komuna” www.facebook.com/casopis.komuna, i u medijima.

Nagradu “Komun@” čine novčana nagrada u vrijednosti prosječnog ličnog dohotka u Crnoj Gori u vrijeme objavljivanja konkursa i plaketa.

Konkursni prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka  poštom na adresu:

ČASOPIS KOMUNA Pera Ćetkovića 139/42, 8100 Podgorica

sa naznakom Konkurs za nagradu “Komun@ 

i dodatno u elektronskoj formi na e-mail adresu:

casopis.komun@gmail.com

najkasnije do 15.juna.2019.godine.

Osoba za kontakt: Amer Ramusović, 020/513 584 u periodu od 17 do 20h svakog radnog dana