Muzeji i galerije Nikšić – Izložba Mirka Dragovića “Sjećanja”JU Muzeji i galerije Nikšić, u poneđeljak, 25. februara 2019. godine, u 19h, u Galeriji „Nikola I”, organizuje izložbu Mirka Dragovića “Sjećanja”.


O umjetničkom stvaralaštvu Mirka Dragovića, u katalogu koji prati izložbu, između ostalog je zapisano: “Njegov svijet je dječiji i djeluje još manje od toga. Umjetnik Mirko Dragović prenosi preko boja na svoja platna jednu mješavinu emocija. Oslanjajuči se na apstarktni ekspresionizam njegova umjetnost je živa i pokretljiva.
Sve pada prilikom stvaranja jedne fluroscentne „džungle“. Referentna djela kao što su „Lavirint duše“ i „Tapiserija snova“ šire jedan svijet zamišljenih – izmišljenih bića.
San Mirka Dragovića nije zaostavština noći. On se izražava u jednoj sferi mističnog isto kao i ostatak dijela koja su prezentovana. On otkriva tri velike teme, koje se prenose na elemente vodu, zemlju i vazduh. Pokretljivost je prisutna i ništa nije statično…”

Raffaele Paracchi


“Trenutak potpunog prepuštanja umjetnosti dolazi onda kada nam neki unutrašnji glas došapne da bi trebalo da stavimo tačku i odložimo pero i kist, da ono nastalo može dalje i bez nas. Taj trenutak nije lako prepoznati, ali se da lako osjetiti. On se, to dobro zna naš akademski slikar Mirko Dragović, događa i ne bi se smio prenebregnuti, mada, i to se dešava. Sve prije toga je dijalog s „vlasnicima bivše sreće” i sa samim sobom, smjena životnih ponuda – veliki igrokaz.
Svaki naš dan je ugovor sa nekom budućom uspomenom. Trebalo bi, ali ko će o svemu tome voditi računa, vježbati oko za skrivena značenja stvari. Upravo to na svojim platnima, kao igrač na žici, između minulog i
budućeg, radi Dragović. On zna da vid registruje, navodi zavodi, ali isto tako zna da vid ne tumači. To je, možda, negdje i dobro, jer “Kad bi svijet znao istinu” kako na jednom mjestu zapisuje I. Singer “srušio bi se kao kula od karata“.

Mr. Milun Lutovac
Likovni i književni kritičar

MIRKO DRAGOVIĆ je rođen 1980. godine u Priboju. Rodom je iz Gornje Morače, Dragovića Polje – Opština Kolašin.

Srednju likovnu školu “Petar Lubarda“ na Cetinju završio je 1999.godine. Na akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju je diplomirao 2004. godine, smjer slikarstvo, u klasi profesora Marka Musovića. Iste godine postao je član ULUCG. Kolektivno je izlagao na više izložbi u zemlji i inostranstvu, a samostalno osam puta.

Samostalne izložbe:

1.Trebinje – galerijski prostor u sklopu ALU Trebinje
2. Švajcarska, grad Neuchatel – galerija Belimage
3. Tivat – izložbeni prostor Upravne zgrade Porto Montenegra
4. Kotor – Gradska galerija
5. Bar – galerija Velimir A. Leković
6. Tivat – JU Muzej i galerija Tivat
7. Ulcinj – Centar za kulturu
8. Podgorica – Prostor zajednice hrvata i prijatelja Crne Gore
Na svojim slikama prepoznatljivim koloritom i načinom slikanja izražava svoja njadublja osjećanja i iskazuje veliku ljubav
prema ljudima i stvarima koje ga okružuju.
Sjećanje na lijepo i bezbrižno djetinjstvo, pretočeno u maštu na apstraktnim slikama je neiscrpna inspiracija umjetnika.
Mirko Dragović živi u Podgorici, radi preko deset godina kao likovni pedagog u Resursnom centru “1.Jun.“ U matičnoj
ustanovi i Nevladinom sektoru kao profesor – mentor sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju napravio je preko 25 likovnih izložbi u Crnoj Gori.

Kontakt:
Samostalne izložbe:
tel: +382 67 369 300