ATAK: “Književnost i transformacije” – Gost Ethem Mandić

 

Atak

Književnik i predavač Ethem Mandić biće gost kursa “Književnost i transformacije” u organizaciji Alternativne teatarske aktivne kompanije (ATAK). Ethem Mandić će govoriti u subotu 14. novembra, u Američkom uglu, u 18 sati. Razgovor sa autorom moderira književnik Vasko Raičević.

Ethem MandicEthem Mandić rođen je 12.12.1986. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, a jednu studijsku godinu proveo ja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu kao stipendista Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatske. Magistrirao je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu na odsjeku Književnost naroda BiH i bosanski, srpski i hrvatski jezik.

Objavljivao je radove (eseje, kritike, priče, itd.) za više stručnih i časopisa za kulturu  i književnost, između ostalih Lingua Montenegrina, Ars, Kod, Quest, Art i bio učesnik na više međunarodnih i domaćih naučnih simpozijuma i okruglih stolova. Godine 2015. objavio je monografiju pod naslovom „Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića. Radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i knjiežvnost na Cetinju.

Razgovor je otvoren za javnost.

Alternativna teatarska aktivna kompanija organizuje program “Književnost i transformacije” u partnerstvu sa Fondom za aktuvno građanstvo – fAKT, u okviru projekta “De facto strong” finansiran posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA Civil Society Facility.