ATAK – Konferencija „Kadar – kontakt“

 

Atak

 
 

Konferencija pod nazivom „Kadar – kontakt“ povodom projekta realizacije dokumentarnog filma „Slijepi“ kao i pitanja kreiranja društvenog ambijenta sa jednakim mogućnostima svih građana i građanki Crne Gore u ostvarivanju ljudskih prava, sa posebnim akcentom na marginalizovane grupe, u organizaciji Alternativne teatarske aktivne kompanije (ATAK), biće održana u 11 sati, 9. septembra, 2014. godine, u Poslovnoj zgradi Saveza slijepih (Njegoševa 9).

Povod konferencije je nedavna realizacija pozorišne predstave „Slijepi“ po tekstu Morisa Meterlinka, u režiji Željka Sošića, a u produkciji ATAK-a, kao i nastavak projekta čija će finalizacija biti dokumentarni film „Slijepi“ u režiji Senada Šahmanovića.  Insert iz filma će biti prikazan na samoj Konferenciji 9. septembra.

Konferencija „Kadar – kontakt“ pokušava da skrene pažnju javnosti na mogućnosti ravnopravnog učešća marginalizovanih grupa (u ovom slučaju osoba oštećenog vida) u kulturno-umjetničkom životu Crne Gore. Kako učešće ovih građana u umjetničkim izvedbama zajedno sa profesionalnim umjetnicima doprinosi snaženju socijalne inkluzije možemo saznati na osnovu neposrednog iskustva onih koji su učestvovali u radu na jednoj takvoj predstavi.

 

Atak - Film Slijepi

 

TEME KONFERENCIJE:

– Nedostatak društveno angažovane – socijalno odgovorne umjetnosti

– Integracija osoba sa invaliditetom u umjetničke tokove crnogorskog društva

– Novi načini umjetničke artikulacije

– Proces i uslovi rada sa glumcima oštećenog vida

– Rad profesionalnih umjetnika sa umjetničkim grupama osoba s invaliditetom

– Mogućnosti učešća osoba oštećenog vida u kreiranju pozorišne predstave ili filma

– Specifičnosti rada na umjetničkom tekstu sa temom sljepila

– Produkcija filma o procesu rada na predstavi

Osim gostiju konferencije iz institucija kulture i  NVO sektora, o pomenutim temama će govoriti Božidar Denda – direktor Bilioteke za slijepe u Crnoj Gori,  Veselin Joketić – Urednik časopisa Saveza slijepih Crne Gore, Miljana Marković, urednica emisije za osobe sa oštećenim vidom na Radiju CG,  Dragana Tripković, dramaturg i direktorica ATAK-a, Vasko Raičević – umjetnički direktor ATAK-a, Stefan Bošković – scenarista filma „Slijepi“, Željko Sošić – reditelj predstave „Slijepi“, Milena Radonjić – producent, Senad Šahmanović – reditelj film „Slijepi“, glumci Anđela Dragović, Bojana Otašević, Miljan Otašević, Aleksandar Gavranić.

Projekat  „Kadar – kontakt“ je je jedan od pobjednika konkursa Podrške projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori u okviru projekta „UBRZAJMO LJUDSKA PRAVA!”, koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI), a finansira ga Evropska unija.