Beograd – Izložba Umjetničke kolaborativne grupe Dim Tim

 

Izlozba DIM Tima - 2

 

U četvrtak, 05. marta 2015. godine, u 19h, u Prodajnoj galeriji “Beograd”, na Kosančićevom vencu, biće otvorena izložba Post War Umjetničke kolaborativne grupe Dim Tim.

Umjetničku kolaborativnu grupu Dim Tim formirali su Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić 2012. godine.

U prethodnom periodu, imali su više samostalnih i grupnih izložbi, performansa, studijskih putovanja. Radovi Umjetničke grupe Dim Tim se nalaze u više evropskih zemalja.

Danijela Mršulja Vasić (1979) je magistrirala 2009. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i trenutno priprema doktorat na istom fakultetu. Danijela je imala sedamnaest samostalnih i veliki broj grupnih izložbi. Njene skulpture se nalaze u javnim prostorima u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Crnoj Gori.

Milenko Vasić (1952) je izlagao fotografije i slike na devet samostalnih i preko četrdeset grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Nagrađivan je više puta za fotografiju.

 

Izlozba DIM Tima - 1

 

U katalogu koji prati ovu izložbu, Jelena Krivokapić je između ostalog zapisala i sljedeće:

“Dim Tim je umetnička asocijacija koja svoj opus gradi na preuzimanju, repertorisanju i kritičkoj interpretaciji dela istorijskih avangardi – njihove legislature, pisanih kreda ili programskih akata rekreiranim kroz projektovane utopijske zajednice. Potpuno specifična pojava na domaćoj likovnoj sceni, tim koji zajednički izlaže od 2012.godine, jednovremeno i nepretenciozno nastupa iz pozicije savremenih istraživača, hroničara ili kolekcionara čitavog jednog korpusa nasleđenih ideja o humanitetu i društvenim utopijama. Od modela rusoovskog „društvenog ugovora“ projektovanog na život pojedinca i njegov kolektivitet, konsenzusa o civilnom kodu kojim se garantuje minimum digniteta za svakog čoveka, nauku iz vremena prosvetiteljstva, do utopijskih gestova svakodnevice, nauka nasleđenih iz vremena istorijskih avangardi i njihovih programskih kreda, a sada intuitivno, ili i sistemski integrisanih u habitus i emancipatorsko delovanje savremenog čoveka…”

 

VIŠE INFORMACIJA O UMJETNIČKOM DIM TIMU
I NJIHOVOM STVARALAŠTVU MOŽETE VIĐETI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU KATALOGA

Izlozba DIM Tima - 3