Budva – Izabran programski urednik XXX, jubilarnog, festivala „Grad teatar“

 

Grad teatar Budva - 29

 
 

Na sjednici Savjeta JU „Grad teatar“ odlučeno da programski urednik XXX, jubilarnog, festivala „Grad teatar“ bude glumac Svetozar Cvetković, kako zbog nemjerljivog umjetničkog doprinosa nekim od najuspješnijih predstava „Grada teatra“, kakve su „Banović Strahinja“, „Karolina Nojber“, „Ivanov“…, tako i zbog višegodišnjeg menadžerskog iskustva u vođenju pozorišta „Atelje 212“, jednog od najvažnijih pozorišta regiona.

Ujedno, jednoglasno je odlučeno da Direkciju ovogodišnjeg festivala, koja će predlagati program jubilarnog festivala, čine direktor Blažo Radoman, programski urednik Svetozar Cvetković i urednici programa: Boris Mišković, urednik dramskog programa, Merin Smailagić, umjetnički direktor i urednik likovnog programa, Milena Lubarda Marojević, urednik muzičkog programa i Svetlana Ivanović, urednik književnog programa festivala.
U planu je i sazivanje tijela koje će se baviti organizacionim aspektima predstojećeg festivala.

 

Blazo Radoman

Svetozar Cvetkovic

Boris Mišković

Merin Smailagic

Milena Lubarda Marojević

Svetlana Ivanović