Budva – Izložba kandaskog umjetnika Dereka Besanta

 

JU Muzeji i galerije Budve

 

 

Moderna galerija u Budvi, 12. oktobra 2015.godine (poneđeljak) u 20 časova organizuje otvaranje izložbe kandaskog umjetnika Dereka Besanta pod nazivom „THE END OF LANGUAGE“. Izložba je realizovana u saradnji JU Muzeji i galerije Budve i Ambasade Kanade iz Beograda.
Umjetnik će se predstaviti sa 26 fotografija, koje će pratiti zvučni zapisi.
Izložbu će otvoriti gospodin Kevin Reks, savjetnik i zamjenik šefa misije Ambasade Kanade, a otvaranju će takođe prisustvovati i gospođa Olgica Marinković, šef odeljenja za odnose sa javnošću i programe obrazovanja.

Budva - Izlozba Dereka Besanta - 1…“Ove slike sam do sada postavio u četiri muzeja u četiri različite zemlje. Svaki put postavljam nasumičan redosled, kako bi se narativne praznine mogle popunjavati u odnosu na to kako su pročitane poslednji put. Takođe, svoje radove postavljam na različitim nivoima u prostoru, čime se obezbeđuje linearno prepričavanje slika kao jedinstvenog događaja, kao jedinstvenog umjetničkog dela sačinjenog od trideset i tri segmenta. Matematičke kombinacije za trideset i tri složene tekstualne slike, koju Budva - Izlozba Dereka Besanta - 2posmatrač preuređuje sopstvenim doprinosom u vidu premošćavanja i razumjevanje tih kombinacija u delovima, omogućavaju da se priča svaki put usmjeri ka novim mogućnostima. Ona do kraja ostaje nedovršena.
Zvučni zapisi koji služe kao pratnja instalaciji sakupljeni su sa lokacija gde se ljudski glasovi gube u daljini. Metafora tišine, na koju naziv izložbe asocira, nije osmišljena samo da bude pratnja: Zvuk vjetra koji duva kroz ulaz u podzemni proloz u Torontu; prazan peron u Londonu; aeorodromski izlaz u Tokiju između dva leta; park u Njujorku u suton. Ambijentalni zvuci odsustva formiraju buku sadašnjosti, ali sa Budva - Izlozba Dereka Besanta - 3zadrškom. Ovo su tek smjernice za putovanje kroz izložbu sa drugačijim osjećajem za poigravanje. Sprovodio sam eksperimente sa muzičkom podlogom (često u saradnji sa kompozitorima), da bih utvrdio kako ona utiče na posmatrače. Katkad ona povjećava vrijeme posmatranja u prostoru. Drugi put, zvuk služi da namerno iritira i da odvlači pažnju. Tenzija. Distanca. Prekid. Izobličenje. Svako od navedenih stanja, koje uvodim kao audio komponentu, omogućava posmatraču da se u određenoj mjeri pozicionira u kontrolisanom okruženju. Ravnoteža je od presudnog značaja kako bi se ta stanja uklopila u vizuleni sustret, s tim da se nekako u tom sučeljavanju ona utapaju, postajući dio cjeline“… tekst Derek Michael Besant.

Izložba se može pogledati do 15. novembra 2015.godine.