Budva – Izložba radova nastalih tokom Ljetnje škole mozaika

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U srijedu, 11. novembra 2015. godine, u crkvi Santa Maria in Punta, u 19 časova, biće otvorena izložba dječijih radova – mozaika, koji su nastali tokom Ljetnje škole mozaika.
Ljetnju školu mozaika je organizovala JU Muzeji i galerije Budve, a vodio je magistar slikarstva Petar Vujošević.

 

zajedni ki rad

 

…“Ljetnja škola mozaika organizovana je tokom avgusta mjeseca u Arheološkom muzeju u Budvi. Rad se odvijao u jutarnjim časovima, koje mnogi provode u raznim „lijenim“ aktivnostima, ali ovdje se stvarala jedna Ucesnica Skole mozaika - 2sasvim drugačija atmosfera. Velika je bila zainteresovanost polaznika (od 5 do 15 godina) za rad sa kamenom i za putovanje kroz boju koja se otkriva u prelomu kamena. Rad sa prirodnim materijalom kakav je kamen budi i razotkriva jedan prostrani unutrašnji svijet vlastitih asocijacija i kreativnih podsticaja. Posebnu čar ima neposredan kontakt sa tim materijalom, sa istim Ucesnica Skole mozaika - 1onim kamenom po kome gazimo i na kome ležimo na plažama, ali jedan sasvim drugačiji kontakt, ne više pasivan nego prodoran, koji zalazi u dubinu, u samu srž i strukturu kamena, kao i crteža koji tim izlomljenim kamenom iscrtavamo. Čekić koji daje snagu udaru i koji drži ruka vođena iskrslom idejom postaje, poput olovke, sasvim bezazlena i bezopasna alatka čak i kada ga koriste djeca. Ta unutrašnja harmonija umnog i tjelesnog, taj unutrašnji iskorak , rađa isto tako harmoničnu atmosferu spolja, među učesnicima radionice. Tako iskustvo boravka i rada u Ljetnjoj školi mozaika nije samo upoznavanje sa jednom drevnom likovnom tehnikom, nego susret sa onim duboko kreativnim i arhetipskim, kao i životno iskustvo zajedničkog rada i suživota. Sagledava se duboka istina da kao što u mozaiku mnoštvo različitih detalja čini jedinstvenu sliku, tako i u životu kad se uzdignemo do principa jedinstva i zajedništva, prevazilazimo sve suprotnosti, razlike i konflikte“… tekst napisao Petar Vujošević, magistar slikarstva, autor i voditelj Ljetnje škole mozaika.