Budva – Ljubišina poetika na crtežima STEVANA LUKETIĆA

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

U organizaciji JU „Muzeji, galerija i biblioteka“ Budva u prostoru Moderne galerije u Starom gradu, 18. marta (ponedjeljak) 2013. godine u 19 časova biće otvorena izložba Ljubišina poetika na crtežima STEVANA LUKETIĆA. Izložba se realizuje povodom obilježavanja godišnjice rođenja Stefana Mitrova Ljubiše.

Rad 1 Stevana LuketicaPrezentovani radovi nastali su 1974. godine kada se Stevan Luketić, tada već afirmisani i priznati umjetnik one nekadašnje Jugoslavije ali i evropske umjetničke scene, priključuje proslavi 150-godišnjice Ljubišinog rođenja.

Kako i sam naziv izložbe sugeriše, njenu okosnicu čine crteži koji predstavljaju umjetnikovu vizuelizaciju Ljubišinih likova i motiva. Međutim, kako je Luketićeva uloga u obilježavanju ovog značajnog jubileja bila višestruka, na izložbi se pored reprodukcija četrnaest crteža rađenih flomasterom mogu pogledati i četiri grafike nastale u period 1973-74, sa motivima iz rodnog kraja, od kojih se rad Drobni pijesak-Plemensko vijeće-Bankada-Paštrovići našao na pozivnici kojom je Odbor za proslavu Ljubišinog jubileja pozivao na svečanu akademiju i otvaranje izložbe 21. decembra 1974. godine. Takođe, ovom prilikom je izloženo jubilarno izdanje Djela Stefana Mitrova Ljubiše (izdali Kulturni centar Budva i Obod Cetinje) koje je Stevan Luketić umjetničko-grafički opremio.

 

Stevan Luketić – biografija

Stevan Luketić je rođen u Budvi 1925. godine. Bio je učesnik NOR-a od 1941. do 1945. godine. U periodu 1950-1955 studirao je vajarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i diplomirao u klasi profesora Frane Kršinića. Kao saradnik vajara Vojina Bakića radi u njegovom ateljeu od 1952. do 1957. Od 1987. godine radio je kao redovni profesor na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Živio je i radio u Zagrebu.

Stevan Luketić je predstavnik poslijeratne jugoslovenske modernističke umjetnosti. Imao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Autor je više spomeničkih cjelina na otvorenom širom bivše Jugoslavije. Za svoj rad dobio je niz značajnih nagrada i priznanja. Iako je njegova glavna prokupacija bila skulptura, bavio se i drugim formama likovnog izražavanja poput crteža i grafike.

Umro je u Zagrebu 2002. godine.

 

Rad 2 Stevana Luketica

 

U katalogu koji prati izložbu o ovom segmentu umjetnikovog stvaralaštva Mirela Čormaković, istoričarka umjetnosti, je između ostalog zapisala: “Opšte osobenosti umjetnikove sintakse su linija i geometričnost koji na pojedinim crtežima dovode prikaz gotovo na granicu apstrakcije. Ujednačene horizontalne šrafure tvore raster finog tkanja koji skoro u cijelosti pokriva plohu papira tako da i pored redukovane mrke palete (crna, plava, smeđa, crvena) slika plijeni kolorističkim naponom.

U ovu grafičko-kolorističku igru autor uključuje i bjelinu hartije, pridajući čistim i praznim površinama funkcionalan, a negdje i opsenarski kvalitet. Svaki od crteža nosi u sebi neku određenu tenziju, latentni misaoni i emotivni naboj, a karakterističan dinamičan gest daje im izuzetnu izražajnu snagu. Upadljiva zaokupljenost vitalitetom linijskog iskazivanja neminovno nas navodi na uspostavljanje analogija sa Luketićevim skulptorskim tvorevinama, posebno onima iz prve polovine 70-ih godina prošlog vijeka. Iako je materijal oblikovanja različit, ritam eterične linijske energije je istovjetan. Kao produkti kreativnog zanosa i trenutka nadahnuća ovi crteži, iskreni i veliki u svojoj jednostavnosti, čuvaju svježinu zamisli i ideje, te najvjernije ukazuju na izvornu emociju sa kojom autor ulazi u stvaralačku avanturu, a vještina u njihovoj egzekuciji ispoljava sav autorov prirodni dar i autentičan umjetnički rukopis.”

Izložbu će otvoriti arhitekta Slobodan Bobo Mitrović, a posjetioci je mogu pogledati narednih mjesec dana.

Press sluzba Moderne galerije