CNP – Debata: Obrazovni programi institucija kulture: popularizacija umjetnosti – nove prakse, stara iskustva

 

CNP - znak 150

 
 

U petak, 10. oktobra 2014.godine, u Press sali Crnogorskog narodnog pozorišta u 11,30h, biće organizovana  animaciona debata pod nazivom Obrazovni programi institucija kulture: popularizacija umjetnosti – nove prakse, stara iskustva,  u okviru pratećeg programa Bijenala crnogorskog teatra 2014.

Cilj je da debatama animiramo i zainteresovanu  javnost, sektor kulture i medije, i da aktivnim učešćem ponudimo viziju razvoja teme koju smo odabrali i za koju držimo da je od izuzetnog značaja za razvoj publike, i posebno mladih među kojima vidimo buduće stvaraoce.

Razvoj publike i posebno participacija mladih u kulturi i za umjetnost, predstavlja obavezu i odgovornost kulturnog sektora, i posebno kulturne politike na svim nivoima, od nacionalnog, gradskog do institucionalnog nivoa. Iskustva XX vijeka i socijalističkog sistema kulture poznata su, i možda zaboravljena. Potreba da afirmišemo savremene platforme razvoja publike i posebno obrazovne programe institucija kulture predstavljaju posebnu odgovornost Bijenala da pokrene temu koja nije samo pozorišna.

Učesnici u debati su: Barbara Rogelj (Cankarjev dom, Ljubljana), Vesna Vučurović (Ministartsvo prosvjete), Ilija Subotić (Ministarstvo kulture), Petar Pejaković (Kotor art, Kotorski festival pozorišta za djecu), Sehad Ćekić (FDU), Maja Mrđenović (pozorišna kritičarka), i Janko Ljumović (CNP/FDU). Moderatorka debate je Andrijana Maliković.

Press CNP-a