CNP – Promocija knjige “UVOD U SUVREMENU TEATROLOGIJU I i II”

 

CNP - znak 150

 
 

U nedjelju, 12. oktobra, u Crnogorskom narodnom pozorištu u 18 sati, biće održana promocija knjige  akademika prof. dr. sc. Borisa Senkera  “UVOD U SUVREMENU TEATROLOGIJU I i II” (Leykam International, Zagreb). Na promociji  će govoriti prof. dr. sc. Darko Lukić, Nataša Nelević, teatrološkinja, i mr. sc. Eugenia Ehgartner, urednica izdanja.

Prvenstvena je namjena knjige Uvod u suvremenu teatrologiju pružiti ciljanoj čitalačkoj publici analitički uvid u savremene pristupe pozorištu u kontekstu savremenih pristupa književnosti s jedne, a izvedbenim umjetnostima s druge strane.

Prvobitna namjera autora i izdavača je bila objavljivanje Uvoda u suvremenu teatrologiju u jednoj knjizi od 180 autorskih kartica. Zbog prilagođavanja građe ciljanoj (prije svega studentskoj) čitatalačkoj publici,  a to je značilo precizno određivanje svih ključnih pojmova i navođenje primjera koji će korisnicima približiti i pojasniti pojedine pristupe pozorištu, opseg knjige znatno je narastao. Zbog toga je podijeljena u dva dijela, odnosno u dvije knjige. Prva knjiga „Uvod u suvremenu teatrologiju I“ obuhvata Predgovor (s odgovorima na najavljena pitanja o teatrologiji kao nauci) te tri poglavlja o smjerovima istraživanja pozorišta koji su svoje teorijske i metodološke temelje našli u lingvistici i strukturalizmu.

Druga knjiga obuhvata poglavlja o smjerovima istraživanja koji su pak svoje utemeljenje našli u savremenim društvenim naukama: Psihologija kazališta, Sociologija kazališta, Antropologija kazališta te Parcijalni pristupi kazalištu (Feminizam i rodni studiji,  Interkulturalizam, Novi historizam, “Queer Studies”).

Na kraju se govori o odnosu teatrologije prema teoriji izvedbe (Performance Studies) kao srazmjerno novim pokušajima redefinisanja naučnog područja koje je definisala teatrologija i koje je povratno nju definisalo.