Grad teatar Budva – Najava programa za petak, 05. 07. 2013. godine

 

Grad teatar 2013 - 200

 
 

U petak, 05. jula 2013, na Trgu pjesnika se nastavlja književni program ovogodišnjeg Trga pjesnika. U čast proslave 600 godina od osnivanja crkve Sv. Nikole manastira Praskvica na Trgu će predavanje održati prof. dr Aleksandar Čilikov na temu „Paštrovske crkve i manastiri – zidno slikarstvo“. Predavanje je zasnovano na istoimenoj studiji koju je autor objavio 2010. godine.

 Aleksandar Čilikov je rođen u Beogradu 1950. godine Na Filozofskom fakultetu u Beogradu – grupa za istoriju umjetnosti, diplomirao je  1976-77. sa temom »Ikonostas manastira Morače«, kod prof. dr Vojislava J. Đurića. Na istom Fakultetu je magistrirao 1987. sa tezom »Manastir Podlastva« kod mentora prof. dr Vojislava J. Đurića. Doktorirao je 2008. Zaposlen je kao vanredni profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.

Istoričar umjetnosti, Lucija Jelušić Đurašković, u prikazu ove studije je naglasila: „Knjiga dr Aleksandra Čilikova „Paštrovske crkve i manastiri- zidno slikarstvo”, u izdanju Univerziteta Crne Gore i DPC Podgorica, publikacija je koja je toliko nedostajala i koja je ispunila jednu veliku prazninu, jer upravo u njoj autor metodološki precizno sabira, empirijski istražuje, te polemiše u vezi sa ikonografskim osobenostima i stilskim karakteristikama koje nam je podarila paštrovska sakralna spomenička skupina. U tom dijalogu otkriva se umjetničko djelo utemeljeno u hrišćanskoj religiji, kao biće za sebe, koje po definiciji nadilazi svaku istorijsku ili nacionalnu posebnost, koje nas ozaruje i upućuje na ono što je univerzalno, beskrajno i vječno. Rezultat ovakvog saznanja i dugogodišnjeg naučnog istraživanja je i ova, neobično inspirativna i vrijedna knjiga. Nesumnjivo da je kulturno nasljeđe budvanske regije u okviru spomeničke baštine Crne Gore veoma značajno i raznovrsno, što daje dovoljno elemenata za postojanje niza studija i publikacija sa naučno-istraživačkim prefiksom. Međutim, to nasljeđe još uvijek nije dovoljno istraženo, sabrano i sistematizovano, te stoga raste značaj ove knjige, a čemu bi ubuduće trebalo posvetiti posebnu pažnju.“

 

Pres služba „Grada teatra“