Grad teatar – Najava programa za 14. jul 2012.

 

Najava programa 26. festivala “Grad teatar”
za 14. jul 2012. godine

 

U subotu, 14. jula, sa početkom u 21 čas na Trgu pjesnika nastavlja se književni program 26. festivala “Grada teatra” omažom djelu velikog prijatelja festivala, prof. dr Vladimira Vukićevića.

Vladimir Vukićević (1947-2012) završio je osnovnu i srednju školu u Beogradu. Školske 1970/71. godine upisao je studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorat pod nazivom „Logika i vrijeme“, pripremio je kao promocioni stipendista Thyssen-Stiftung-a, odbranio u julu 1987. godine na Ruhr-Universitatu Bochum kod Ota Peglera. Na istom Univerzitetu završio je i studije Istorije umjetnosti (kod Maksa Imdala) i Socijalnih nauka. Diplomska tema pod nazivom „Uloga boje kod Sezana“, odbranjena kod prof. Maksa Imdala, kasnije će prerasti u prvorazrednu istraživačku jedinicu i opsežnu naučnu studiju pod nazivom „Sezanova realizacija: slikarstvo i zadatak mišljenja“ objavljenju na nemačkom jeziku u Minhenu 1992. Ova studija upravo je ključna preporuka koja će Vukićevića u godinama koje slijede promovisati u referentnog evropskog istraživača i mislioca. U Crnoj Gori, na Cetinju, objavio je studije „Mišljenje i viđenje (ed.)“ i „Martin Heidegger. Diafora“. Kao vrstan erudita i pedagog ostvario je ogroman uticaj na više generacija mladih ljudi.

Na večeri govore Ana Vukotić, rediteljka, Dragan Radulović, pisac i Aleksandar Vukotić, slikar.