Grad teatar – Najava programa za utorak, 23. jun 2015. godine

 

Grad teatar Budva - 29

 
 

U utorak, 23. juna, sa početkom u 21 čas, nastavlja se književni program ovogodišnjeg festivala, ovoga puta na ustaljenom mjestu, na Trgu pjesnika. Biće predstavljena monografija dr Maje Đurić „Istorija fotografije Crne Gore od 1840. do 1940. godine“, koju je izdao CANU.

Jedinstvenošću teme i pažljivim prikupljanjem informacija, Đurić ukazuje na stalno prisutno interesovanje za nove tehnologije na novim prostorima, od prve štamparije do savremene IT tehnologije, ovoga puta usmjeravajući interesovanje prema skoro pa magičnom fotoaparatu i njegovim pretečama, fotografiji kao centralnom medijumu tehnike svjetlopisanja, interesovanju crnogorskih vladara za ovaj medijum, visokom sviješću o značaju vizuelnog identiteta posredovanog fotografijom i razumijevanju značaja ovladavanja realnim vremenom i posredstvom realne slike. Monografija je značajna i zbog obilja podataka značajnih kako za istoriju Crne Gore, tako i za istoriju kulture ovog podneblja, istoriju privatnog i javnog života kraja XIX i početka XX vijeka.

Uz to, kritika je primjetila da je “dr Maja Đurić u svojoj studioznoj analizi akcentovala neke nove aspekte u  interpretaciji  odabranih fotografskih djela, ali njen najznačajniji doprinos treba vidjeti u temeljno izvedenoj istorizaciji crnogorske fotografije. Njeno selektivno i sofisticirano čitanje vizuelnog materijala fokusirano  na djela, kako domaćih tako i stranih autora, nastala od 1840. godine do 1940. godine,  pozicioniralo je istoriju crnogorske fotografije u kontekst globalnih tokova fotografije kao masovnog vizuelnog medija”.

O značaju ovog istraživačkog rada govoriće i dr Aleksandar Čilikov, a moderator večeri je Svetlana Ivanović.