Koncert Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije u KIC-u

 

KIC - Logotip

 
 

Koncert Simfonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije biće održan u utorak, 5.aprila, u Velikoj sali KIC-a „Budo Tomović“, sa početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan.

Na programu su kompozicije iz klasičnog muzičkog repertoara, kao i djela poznatih autora iz Crne Gore i Albanije: Jan Sibelius (Andante festivo za gudački orkestar), Georgi Zlatev-Čerkin (Sevdana za violinu i gudački orkestar), Volfgang A. Mocart (Sinfonia concertante za violinu i violu), Klod Debisi (Dance sacrée et profane za harfu i gudački orkestar), Maks Bruh (Kol Nidrei za violončelo i orkestar), Rihard Štraus (Morgen), Sergej Rahmanjinov (Koncert za klavir i orkestar br. 2), Pjeter Gaci (Koncert za violinu i orkestar, III stav) i Cvjetko Ivanović (Andante piacevole za violinu i orkestar).

Nosilac projekta je Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“, a realizaciju su podržale partnerske organizacije i institucije: KIC „Budo Tomović“, Glavni Grad, Turistička organizacija Podgorice, Ministartsvo kulture Crne Gore, Univerzitet „Arteve“ iz Tirane, Muzički centar Crne Gore, Muzička škola u Tivtu, Muzička škola „Prenk Jakova“ iz Skadra, Muzička gimnazija “Jordan Misja” iz Tirane, međunarodna organizacija Wallonie-Bruxxelles International i Radio televizija Crne Gore.

Projekat okuplja mlade muzičare, učenike muzičkih škola iz Crne Gore (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“ i Muzička škola Tivat) i Albanije (Muzička gimnazija „Jordan Misja“ i Univerzitet Arteve – Tirana) radi formiranja simfonijskog orkestra mladih za koje ove sredine pojedinačno nemaju sopstvene resurse za formiranje istog.

Sa orkestrom mladih iz dvije zemlje nastupiće i solisti iz reda istaknutih učenika i mladih umjetnika iz Podgorice, Tirane, Skadra i Beograda: Kosta Popović, violončelo, Luka Perazić, violina, Dušan Obrenović, violina, Sara Zoto, viola (Tirana), Marsiona Bardhi, violina (Tirana), Erind Haxhasiani, violina (Tirana), Zorana Latković, sopran, Amir Džaković, klavir (Albanija) i Hana Paraušić, harfa (Beograd).

Dirigent je Danijel Gliner (Daniel Glineur) iz Belgije.

Ovaj projekat biće predstavljen i u Ulcinju, Tivtu i Skadru.

Koordinatorka projekta je Mira Popović, a ostali saradnici na projektu su: Irena Vuković, asistentkinja dirigenta, Marko Simović, Vili Ferdinandi, Vladimir Drobnjak, Veljko Belević, Meša Kerović, Zorana Latković (Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“), Bruna Matijević, Martina Vuksanović (Muzička škola Tivat), Albana Zoto (Muzička gimnazija „Jordan Misja“) i Bujar Sykja (Univerzitet Arteve, Tirana).

 

Koncert Simonijskog orkestra mladih Crne Gore i Albanije

 

PROGRAM

J. Sibelius:
Andante festivo za gudački orkestar

G. Zlatev-Cherkin:
Sevdana za violinu i gudački orkestar
solista: Luka Perazić

W.A. Mozart:
Sinfonia concertante za violinu, violu i gudački orkestar
solisti: Marsiona Bardhi, violina i Sara Zoto, viola

C. Debussy:
Dances sacre et profane za harfu i gudački orkestar
solista: Hana Paraušić

M. Bruch:
Kol Nidrei za violončelo i orkestar
solista: Kosta Popović

R. Strauss:
Morgen
solista: Zorana Latković

P. Gaci:
Koncert za violinu i orkestar, III stav
solista: Erind Haxhasiani

C. Ivanović:
Andante piacevole za violinu i orkestar
solista: Dušan Obrenović

S. Rachmaninov:
Koncert za klavir i orkestar br. 2
solista: Amir Xhakoviq

 

Daniel Glineur (Belgija) završio je Visoke studije na Kraljevskom Konzervatorijumu Mons i Akademiji muzičkih umjetnosti u Pragu AMU (1983. i 1984.). Profesor je violine na Muzičkim akademijama u gradovima Ath i Quaregnon u Belgiji od 1980.godine. Osnivač je i dirigent orkestra „Musicordes“ koji čine sadašnji i bivši učenici/studenti Muzičke akademije. Održao je majstorske kurseve violine na Konzervatorijumu Palestine (Jerusalem i Bethleem). Od 2005.godine učestvuje u aktivnostima Evropske asocijacije profesora gudačkih instrumenata – ESTA, a od 2009. redovno gostuje na koncertima u Albaniji kao dirigent orkestra mladih i kao član žirija Medjunarodnog takmičenja „Pjeter Gaci“ u Skadru. Takođe je nekoliko puta bio član žirija takmičenja „Kocian“ u gradu Usti u Republici Češkoj.

Luka Perazić (2001) je sa osam godina počeo da svira violinu, u klasi prof. Vilija Ferdinandija. Trenutno je učenik prvog razreda srednje muzičke škole “Vasa Pavić”, u Podgorici, koju je upisao nešto ranije od svojih vršnjaka. Učestvovao je na takmičenjima u zemlji i inostranstvu gde je osvajao uglavnom prve ili specijalne nagrade. Često nastupa solistički, a debi sa orkestrom je imao u 13-oj godini.

Marsiona Bardhi (1997) počela je da svira violinu sa šest godina, a već sa sedam je održala prvi resital. Trenutno je student Univerziteta Arteve u Tirani u klasi prof. Bujara Sykja. Dobitnik je prvih, drugih, trećih i specijalnih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Od prošle godine je koncertmajstor orkestra Univerziteta Arteve u Tirani.

Sara Zoto (1998) svira violinu od devete godine. Studije violine pohadja na Muzičkom liceumu „Jordan Misja“ u Tirani, klasa prof. Arian Paco. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima gdje je do sada osvojila prve, druge i treće nagrade. Sara se usavršavala kod Amiram Ganz, Vladimira Bukača, Mark Jackson, Laurent Verney, Martin Von Der Nahmer i drugih, a bavi se i kamernom muzikom.

Hana Paraušić (Srbija) upisuje Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu sa šesnaest godina u klasi prof. Ljiljane Nestorovske, u čijoj klasi završava osnovne, master i specijalističke studije. Dobitnica je vrijednih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima, uspješno nastupajući kao solista i kamerni muzičar. Pohađala je majstorske kurseve kod eminentnih harfista poput: Patricia Tasini, Jana Bouškova, Naoko Jošino, Širin Pandžapoglu, Izabel Moreti i dr. Od 2013.godine radi kao pedagog u muzičkoj školi „Josif Marinković“, u Vršcu, a od proljeća 2015.godine honorarno je angažovana kao solista Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.

Kosta Popović (2000) sa šest godina počinje da svira violončelo u klasi prof. Mladena Popovića. Trenutno pohađa prvi razred srednje muzičke škole „Vasa Pavić“. Učestvovao je na mnogim koncertima kao solista i kao član kamernih ansambala. Dobitnik je prvih i specijalnih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima. Usavršavao se na seminarima kod poznatih svetskih pedagoga poput Aleksandra Rudina i Viktora Uzura kao i na radionicama kamerne muzike kod predavača iz zemlje i regiona.

Zorana Latković je završila studije solo pjevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Irine Arsikin. Kao član horova, ali i kao solista i kamerni muzičar nastupala je u zemlji i inostranstvu. Ostvarila je saradnju s istaknutim umjetnicima: Darinka Matić-Marović, Daniel Glineur, Elisabeth Attl, Niels Badenhop …Od 2005.godine radila je u Muzičkoj omladini Beograda na poslovima vezanim za Međunarodno takmičenje Muzičke omladine – Beograd, a od 2011. godine angažovana je kao profesor solo pjevanja i kamerne muzike u srednjoj muzičkoj školi „Vasa Pavić“.

Erind Haxhasiani (1998) svira violinu od šeste godine u klasi prof. Albane Zoto, u Tirani. Učesnik je mnogih takmičenja gdje je osvojio prve, druge i specijalne nagrade. Godine 2013. je održao prvi resital, a kao član različitih kamernih ansambala bavi se i kamernom muzikom. Erind je koncertmajstor simfonijskog orkestra Muzičkog liceuma „Jordan Misja“ iz Tirane.

Dušan Obrenović (1997) pohađa četvrti razred srednje muzičke škole “Vasa Pavić” u Podgorici, u klasi prof. Marka Simovića. Osvojio je prve nagrade na državnim i međunarodnim takmičenjima, kao solista, član kamernih ansambala i kao koncertmajstor školskog orkestra. Usavršavao se kod prof. Vujadina Krivokapića 2015. godine u Kotoru.

Amir Xhakoviq (Albanija) nakon završenih osnovnih studija klavira na Muzičkoj akademiji na Cetinju, u klasi prof.Vladimira Bočkarjova, magistrira 2012. godine u Lemmensinstituut-u (Belgija – Leuven) u klasi američkog pijaniste Alana Vajsa. Tokom i nakon studija osvajajao je nagrade na brojnim takmičenjima i učestvovao na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod profesora: Natalia Trull, Norma Ficher i Frederic Rzewski. Trenutno je na doktorskim studijama u Beogradu, na Fakultetu muzičke umetnosti, u klasi prof. Aleksandra Serdara.