Kotor Art – Festival klapa

 

 

4. Međunarodni festival Kotor Art

11. Festival klapa

 

 

KOTOR – 26. 07. 2012

Na današnjoj konferenciji za novinare, predstavljen je program ovogodišnjeg 11 – tog po redu Festivala Klapa koji će se održati pod okriljem Kotor Art-a od 2-5.avgusta u Perastu. Pored dvije takmičarske večeri na kojima će učestvovati 20 klapa iz Hrvatske, Bosne  i Hercegovine, Srbije  i Crne Gore, najvažniji programski dio je naučni skup o Ludviku Kubi, češkom muzikologu, folkloristi, slikaru i piscu,  koji je zapisao oko 155 klapskih pjesama iz Boke, a koje se danas čuvaju u  Akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

 

 

O ideji i značaju udruživanja Festivala Klapa i Kotor Art-a umjetnički direktor Kotor Arta Paolo Magelli je istakao da je klapska pjesma nešto vrijedno što kulturološki ujedinjuje čitav Mediteran i da bez tradicije i prošlosti ne možemo graditi našu budućnost.

Izvršni direktor Festivala klapa Milan Kovačević naveo je da 11 godina trajanja festival nije dovoljan period da se  stvori ambijent za razvoj klapskog pjevanja niti je dovoljan samo festival. Potrebno je da se uveže više faktora kako bi se stvorili preduslovi  da se na najbolji način očuva i razvija  tradicija klapske pjesme. U tom smislu, i ono što je uvedeno kao novina ove godine je obavezna kompozicija – Bokeška pjesma u takmičarskom programu, koja će uz kategoriju “nova klapska pjesma” doprinijeti očuvanju ovog dijela kulturnog nasljeđa.  U njihovoj biblioteci klapskih partitura sakupljeno je  više od 100 pjesama i uz novopronađene zapise Ludvika Kube  biće ih oko 250.

Marina Dulović, članica Upravnog odbora festivala istakla je važnost naučnog skupa o Ludviku Kubi na kome će se predstaviti zbirka  izdata 1907 godine i zahvaljujuči ljubaznosti Akademije znanosti i umjetnosti iz Zageba, dati su Festivalu klapa za naučno razmatranje i dalju obradu.  Na naučnom skupu govoriće etnomuzikolozi  i muzikolozi  dr. Jakša Primorac iz Zagreba, Mr Zlata Marjanović iz Kraljeva, a  dr Slobodan Jerkov  će govoriti o  djelu Ludvika Kube u vrijeme njegovog boravka u Crnoj Gori.

O 11 godina trajanja festivala  i iz sadašnje perspektive skromnim počecima i ambiciji da se dotigne tradicija  Omiškog festival duga 46 godina govorila je Marina Brainović, članica Upravnog odbora Festivala klapa.

Od ukupno 25, 8 klapa je  iz Crne Gore, od kojih će se dvije   nadmetati sa još 18 klapa  za nagrade stručnog žirija “Peraški kampanio” za prvo, drugoi i treće mjesto u ženskoj, muškoj i kategoriji mješovitih klapa, Najbolja debitanstka klapa dobiće nagradu ”Deštregovi”, “Peraški školji” pripašće najboljoj crnogorskoj klapi. Nagrada za najbolju novu klapsku pjesmu nosi ime profesora Nikole Gregovića koji je obradio i aranžirao najveći broj bokeških pjesama. Za najbolji aranžman nove pjesme biće uručena nagrada “Milorad Minja Vučetić”, a za najbolji tekst nagrada Julije Balović. “Kazada” je nagrada koju dodjeljuje publika za najbolje klape po kategorijama.

PR  SLUŽBA MEĐUNARODNOG FESTIVALA KOTOR ART