Ministar Goranović posjetio arheološko nalazište u Risnu

 

Risan 2

 
 

Pavle Goranović, ministar kulture, posjetio je danas arheološko nalazište Carine u Risnu.

Sa predstavnicima Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Željkom Kalezićem i Željkom Čelebićem, Ministar je obišao istraživanja koja se u Risnu sprovode od 2000. godine, uz podršku Ministarstva kulture.

 

Pavle Goranovic u posjeti Risnu - 1

 

“Raduje me da se u realizaciji projekata koji nam omogućavaju sticanje novih saznanja o kulturi na ovim prostorima sve više oslanjamo na profesionalne domaće kadrove i institucije u oblasti kulture. Potvrda tome su brojni kompleksni poslovi koje su crnogorske institucije u prethodnom periodu vršile, uključujući istraživanja u Risnu, koja nam omogućavaju da se upoznamo sa bogatom istorijom Crne Gore”, istakao je ministar Goranović. On je naveo da podrška Ministarstva svim aktivnostima institucija, kojima se doprinosi promovisanju Crne Gore i njenih kulturnih vrijednosti ni u narednom periodu neće izostati, ističući potencijale nalazišta u Risnu.

 

Pavle Goranovic u posjeti Risnu - 2

 

“Poslije dvije arheološke kampanje na lokalitetu Carine 8 i 8.2, odlučeno je da se, s obzirom na važnost otkrića za koje se preliminarno može pretpostaviti da je palata kraljice Teute, sprovedu konzervatorske mjere na arhitektonskim ostacima. Radi se o ostacima ilirske kraljevske palate, na kojoj se mogu naći i tragovi Rima, što pokazuje kontinuitet življenja na ovim prostorima. U planu je i izrada zastitne konstrukcije, čime će se omogućiti prezentacija dijela lokaliteta, a uskoro, nadamo se, i cijelog, kako bi se konačno stavio u funkciju kulture i turizma,” istakao je Željko Čelebić.

Željko Kalezić je pozvao istraživače iz svih oblasti da se uključe u istrazivanje: “Dalja dinamika rada biće na konzervaciji zidova, ugradnji djelova koji nedostaju, popločavanju ulica i uređenju kanala za odvod.” Kako je istakao Kalezić, ovo je jedan od najznačajnijih lokaliteta u Crnoj Gori, koji svjedoči o ilirskoj državi sa prijestonim gradom Risnom, koji će omogućiti još bolje sagledavanje kulturne i državne istorije Crne Gore.

Najavljeno je da će u narednom periodu biti kreiran multidisciplinarni tim, koji će raditi na proučavanju ovog važnog lokaliteta. U planu je i organizovanje radionica o značaju i značenju arheološkog lokaliteta Carine, gdje će na jedinstven način stručni tim Centra za konzervaciju i arheologiju, uz učešće međunarodnih partnera, sa studentima svih profila značajnih za ovu oblast, raditi na predlaganju načina prezentacije ovog lokaliteta, po svjetskim uzorima.

Na ovom lokalitetu, u saradnji sa Varšavskim univerzitetom, realizovana su arheološka istraživanja od 2000. godine. U prvih 11 godina, istraživanjima je rukovodio Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, dok je u posljednje 4 godine tu ulogu preuzeo Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, uz podršku Ministarstva kulture.