Ministarstvo kulture Crne Gore – Međunarodna konferencija “Moć kulture”

 

Organizatori

 
 

Međunarodna konferencija “Moć kulture”, o kulturnoj politici Crne Gore, savremenim izazovima i perspektivama, biće održana 27. i 28. aprila 2016. godine, u Ministarstvu kulture na Cetinju, u partnerstvu s njemačkom fondacijom “Konrad Adenauer”.

Programom konferencije biće orgnizovane tri panel diskusije: Kultura kao razvojni potencijal i kulturi turizam, Kultura i međusektorsko povezivanje i Kultura u službi javne diplomatije.

U okviru panel diskusija govoriće predstavnici domaćih i međunarodnih institucija i stučnjaci u navedenim oblastima.

 

PRELIMINARNI PROGRAM MOŽETE VIĐETI
AKO KLIKNETE NA UMANJENI PRIKAZ

Prva strana programa