NB „Radosav Ljumović“ Podgorica – Crnogorska pravoslavna crkva između Petrograda i Carigrada

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumovic Podgorica 2

 
 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica,
Otvoreni kulturni forum Cetinje i „Pobjeda“ Podgorica
organizuju predstavljanje knjige

 

 

 

CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

IZMEĐU PETROGRADA I CARIGRADA

(1766-1918)

(priređivač Vladimir JOVANOVIĆ)

 

 

Učestvuju:

Lav LAJOVIĆ,

                   Milorad POPOVIĆ  i

Vladimir JOVANOVIĆ

 

Medijator:

Vlatko SIMUNOVIĆ

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

PETAK, 4. oktobra 2013. godine, sa početkom u 18,00 časova