NB „Radosav Ljumović“ Podgorica – Edukativno-kreativna radionica

 

Znak biblioteke Radosav ljumovic Podgorica

 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

 

povodom

Dana evropskih jezika, 25. septembra,

 

organizuje

 

 

EDUKATIVNO-KREATIVNU RADIONICU

 

 

GOVORIMO I RAZUMIJEMO RAZLIČITE JEZIKE

 

 

 

Učestvuju:  učenici osnovnih škola  „Pavle Rovinski“ i „Maksim Gorki“ Podgorica

Radionicu vode bibliotekarke Dječijeg odjeljenja Biblioteke

 

 

 

Dječije odjeljenje Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

PETAK, 25. septembra 2015. g. u 12h