NB „Radosav Ljumović“ Podgorica – Urbano nasljeđe Crne Gore

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumovic Podgorica 3

 
 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica,

u okviru manifestacije DEUS 2013,

organizuje predstavljanje knjige

 

 

 

URBANO NASLJEĐE CRNE GORE

(autora prof. dr Božidara MILIĆA)

 

 

Učestvuju:

dr Radovan BAKIĆ,

dr Čedomir MARKOVIĆ,

               dr Svetislav G. POPOVIĆ i

autor

Moderator: dr Marta VUKOTIĆ-LAZAR

 
 
 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

PONEDJELJAK, 23. decembra 2013. godine, sa početkom u 18,00 časova