NB „Radosav Ljumović“ – Predstavljanje knjige prof. dr sc. Novice Vujoševića

 

Znak biblioteke Radosav ljumovic Podgorica

 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

i

JZU Dom zdravlja Podgorica

organizuju predstavljanje knjige

 

OD STALNE BAKTERIOLOŠKE STANICE CETINJE I
HIGIJENSKOG ZAVODA CETINJE
DO INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE PODGORICA
1922-2012.

autora

prof. dr sc. Novice VUJOŠEVIĆA

 

 

Učestvuju:

Prof. dr sc. Božidar BOJOVIĆ,
Prim. dr Milo JANKOVIĆ,
Dr sc. Nebojša KAVARIĆ  i
Autor

 

Medijator: Vesna ŠOŠKIĆ

 

 

Prof. dr sc Novica Vujošević je univerzitetski nastavnik, jedan od doajena medicinske nauke, vodeći crnogorski epidemiolog i stručnjak preventivne medicine, istinski borac za unapređenje zdravlja i službe zdravstvene zaštite u Crnoj Gori… 

Prof. dr sci. Božidar M. Bojović u recenziji knjige kaže:
Vrsta i obim zdravstvene djelatnosti prikazani su od strane autora u svim preventivnim ustanovama u Kraljevini SHS, Zetskoj banovini i poslijeratnoj Crnoj Gori. Takođe, dati su podaci o stopi morbiditeta i mortaliteta od pojedinih zaraznih bolesti i čitav niz drugih veoma važnih pokazatelja. U tako preglednom prikazu gdje se kroz vrijeme i prostor vide promjene, rast i razvoj službe preventivne medicinske djelatnosti, kao vrhunac ostvarenja stoji Javno zdravstvena ustanova Institut za javno zdravlje Podgorica, strateški koncipiran kao visokospecijalizovana javno zdravstvena ustanova na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

 

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

petak, 4. decembra 2015. godine, u 19h