Novi Sad – Uspješna premijera predstave „Opera za tri groša“

 

 

Premijerno izvođenje predstave „Opera za tri groša“ u Novom Sadu proteklo je u znaku gromkog aplauza od strane publike, pune sale Srpskog narodnog pozorišta, i zadovoljstva kako sa strane publike tako i od strane autorske ekipe predstave.

Teofil Pančić je za Blic izjavio: „Uzbudljiva, ambiciozna predstava. Sa svojih više od pet sati zahtevna je i za izvođače i za gledaoce što smo, očigledno, svi položili sa odličnim.

“Dobra kooprodukcija. Preciznije, izvanredan primer kako se može i treba sarađivati u regionu, u mnogim oblastima ne samo u teatru. “Opera za tri groša” je nastavak odlične saradnje u kulturi između Crne Gore i Srbije i primer kako se i vrlo zahtevni projekti mogu realizovati dobrom saradnjom”, izjavio je Branislav Mićunović.

 

Predstava Opera za tri grosa - 1