Petrovac – Izložba slika Gorana Ćetkovića

 

Petrovac

 
 

U srijedu 11.juna 2014.godine, u 21 čas, u Crvenoj komuni u Petrovcu, u galeriji Marko Gregović, biće otvorena izložba slikara Gorana Ćetkovića iz Bara.

Goran Ćetković je rođen 1975. godine u Kolašinu.

Diplomirao ja na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi prof. Nikole  Gvozdenovića. Dobitnik je godišnje nagrade galerije “Spinnaker” na izložbi studenata završne godine. 

“Veoma zapažen i na crnogorskoj art-sceni, pozicioniran kao izraziti predstavnik figuracije, Goran Ćetković u najnovijoj slikarskoj produkciji ne odstupa od već prepoznatih karakterističnih opredjeljenja. U tematskom pogledu, predmet aktuelnih umjetničkih ostvarenja orjentisan ja na problematiku slikarske vizuelizacije ženskog akta- tema interesovanja brojnih stvaralaca tokom niza vjekova razvoja likovne umjetničke kulture. Počevši od paleolitskih figurina, preko skulptorskih remek-djela antičke Grčke i Rima, srednjovjekovnih aktova pramajke Eve, renesansnih Venera Botičelija i Ticijana, Rubensovih baroknih ljepotica,  Engrove Odaliske i Maneove Olimpije, Pikasovih Avinjonki i Kuningovih aktova…- nago žensko tijelo se u svim umjetničkim razdobljima, epohama, pokretima i stilskim strujanjima, javlja kao jedna od najuglednijih „vječnih tema“.” – tekst  Aleksandar Čilikov.