Podgorica – Izložba kolaža i slika Milovana Mikija Radulovića

 

Galerija Centar

 
 

U četvrtak, 24. aprila sa početkom u 20 časova u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba kolaža i slika Milovana Mikija Radulovića.

Na izložbi će biti predstavljeno tridesetak radova nastalih tokom ove godine.

Milovan Miki Radulović rođen je 1947. godine u Nikšiću. Završio je Pedagošku akademiju, grupa likovno vaspitanje u Nikšiću i diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1977. godine, u klasi prof. Miloša Bajića. Na istom fakultetu je, 1980. godine, magistrirao u klasi prof. Radenka Miševića. Pripadao je umjetničkoj grupi ,,Generacija 9’’. Priredio je oko  30 samostalnih i učestvovao na preko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više značajnih nagrada iz oblasti likovnog stvaralaštva. Član je ULUCG-a od 1987. godine.

U katalogu koji prati izložbu Mladen Lompar je, između ostalog, zapisao: „Višeslojni simboli oblikuju cikluse Radulovićevog slikarstva ali, ujedno, i meditativnog prostora. Još univerzalniji je pojam ribe, koji se u slikarstvu uvijek može tumačiti kao simbol božanskog, transcendentalnog u opipljivoj pojavnosti. Iako njena sakralnost nadilazi svu slojevitost pojma, njena simbolika u Radulovićevom slikarstvu ima dinamični razvojni smisao. Naime, ribe su dio svijeta ograničenog, zatvorenog tipa, dakle sa manje slobode, za razliku od ciklusa sa simbolima spretnosti i slobode, koji čine temeljni dio Radulovićevog slikarstva. Realizovane su kao kolaži, odnosno simbioza slikarstva sa reprodukcijama i jedan su od najuspješnijih opusa ove vrste u savremenoj crnogorskoj umjetnosti, sa duhovitim rješenjima, nadrealnim vizijama i pomjerenom percepcijom.“

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE
NA NASLOVNU STRANU KATALOGA

Naslovna strana kataloga za izlozbu Mikija Radulovica