Podgorica – Predstavljanje knjige „Crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje“

 

Znak biblioteke Radosav ljumovic Podgorica

 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

i

Državni arhiv Crne Gore

organizuju predstavljanje knjige

CRNOGORSKA VLAST I CRNOGORSKO NACIONALNO PITANJE

(dokumenta 1970-1985)

priredila

mr Jadranka SELHANOVIĆ

 
 

Učestvuju:

Stevan RADUNOVIĆ,
Marko ŠPADIJER,
prof. dr Živko ANDRIJAŠEVIĆ,
dr Dragutin PAPOVIĆ i
mr Jadranka SELHANOVIĆ

Medijator: Vesna ŠOŠKIĆ

 

Mr Jadranka Selhanović, Crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje, PREDGOVOR:
… U crnogorskoj istoriografiji do sada nije bilo istraživačkih radova o odnosu crnogorske vlasti, tj. vladajuće partije, prema crnogorskom nacionalnom pitanju poslije 1945. godine, niti o njenim aktivnostima na teorijskom definisanju crnogorskog nacionalnog pitanja. Ovakav odnos istraživača teško je objasniti, tim prije što za obradu ove naučne teme postoji obimna arhivska građa. Zanimanje istoričara za crnogorsko nacionalno pitanje uglavnom se završavalo sa 1918. godinom, iako crnogorsko nacionalno pitanje tada ne okončava svoje trajanje, već počinje da traje najintenzivnijim životom i manifestuje se krupnim pojavama i posljedicama. Suvišno je i objašnjavati da se ni crnogorsko nacionalno pitanje u XX vijeku, niti crnogorsko nacionalno pitanje na početku XXI vijeka, ne može razumjeti bez njegove naučno-istraživačke obrade u periodu socijalističke Crne Gore…

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

četvrtak, 12. novembra 2015. godine, u 19h