Podgorica – Susret dječijeg pisca Dušana Đurišića sa učenicima

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumovic Podgorica 3

 
 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica,

 
 

povodom Međunarodnog dana pismenosti (8. septembra),

organizuje

 

 

 

SUSRET

DJEČIJEG PISCA DUŠANA ĐURIŠIĆA

SA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

 

 

 

Učestvuju učenici VI razreda osnovnih škola: „Štampar Makarije“„21. maj“ i „Milorad Musa Burzan“

 
 
 

Čitaonica Dječijeg odjeljenja Biblioteke, Njegoševa 22,

PONEĐELJAK, 8. septembra 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati