Podgorica – Veče o životu i djelu Radosava Ljumovića

 

Narodna biblioteka Radosav Ljumovic Podgorica 4

 
 
 

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica

 povodom Dana Biblioteke

organizuje

 

 

 

V  E  Č  E

O ŽIVOTU I DJELU RADOSAVA LJUMOVIĆA

 

 

 

 

Učestvuju:

akademik Zuvdija HODŽIĆ,

mr Nela SAVKOVIĆ-VUKČEVIĆ,

Dubravka DRAKIĆ,

                   Danilo ČELEBIĆ i

Srđan BULATOVIĆ

 

 

Kosa sala Biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22,

ČETVRTAK, 16. januara 2014. godine, sa početkom u 19,00 časova