Podrška projektu stvaranja prvog studentskog radija “Krš”

 

Krs - baner

Grupa studenata Fakulteta političkih nauka koja je organizovana kao nevladino udruženje “Studentska Aktivna Frekfencija Radijske Avangarde” pokrenula je interesantan i veoma koristan projekat. Ideja studenata je da se osnuje radio studio za emitovanje programa raznog karaktera a ujedno bi služio kao praksa studentima novinarskog smjera.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđuje se edukativna komponenta za buduće novinare, pa je sasvim logično što je ideja studenata naišla na razumijevanje i podršku rektora Univerziteta Crne Gore i dekanice Fakulteta političkih nauka.

Studenti, članovi “SAFRA” udruženja se nijesu zaustavili samo na ideji. Pripremili su neophodnu dokumentaciju i na osnovu nje dobili rješenje o dodjeli prava na emitovanje.

Dalji koraci u realizaciji projekta podrazumijevaju obezbjeđenje potrebnih sredstava za adaptaciju prostorije u kojoj bi funkcionisao radio kao i nabavku neophodne opreme.  Potrebna sredstva za ove namjene iznose 25000 eura.

Ovu fazu u realizaciji projekta, studenti nijesu u mogućnosti sami da riješe. Iz tih razloga se obraćaju institucijama i pojedincima dobre volje koji mogu i hoće da pomognu da se od ove veoma vrijedne ideje pređe na praktičnu realizaciju.

Tim povodom, u četvrtak 27. decembra 2012. godine, sa početkom u 14:00h, na Fakultetu političkih nauka, organizuje se dobrovoljno prikupljanje materijalnih i tehničkih sredstava za realizaciju projekta stvaranja prvog studentskog radija “Krš”. Fundraising događaj će se otvoriti uvodnim izlaganjem o dosadašnjim postignućima, a u nastavku je planirana interaktivna simulacija rada radija.

Studenti su pokazali da imaju ideju, da su kreativni, a sad je na subjektima zajednice da se pokažu odgovornim i pomognu njihovu akciju.