Projekat saradnje Prirodnjačkog muzeja u Beču i Univerziteta Crne Gore

 

 

 

Puževi roda „Montenegrina“ pod lupom naučnika

Endemični kopneni puževi iz roda„Montenegrina“, vjerovatno najpoznatijeg roda koji je dobio ime po Crnoj Gori, proučavaće naučnici Prirodnjačkog muzeja u Beču i Univerziteta Crne Gore. Istraživanje je dio naučno-istraživačkog projekta „Ekologija i biologija vrsta roda Montenegrina u Crnoj Gori”.

 

 

“Ovo je prvi zajednički naučni projekat dvije institucije. Detaljne ekološke studije o kopnenim puževima su rijetke. Skoro ništa se ne zna o biologiji i ekologiji vrsta roda Montenegrina“, kazao je prof. dr Vladimir Pešić, lider crnogorskog tima istraživača  sa četiri člana. U projektu koji je nedavno počeo sa realizacijom crnogorski tim će sarađivati sa austrijskim timom od pet članova, čiji je koordinator  dr Helmut Sattman.

“Članovi oba tima su već počeli terenska istraživanja 31. marta 2017. godine, na prostoru Virpazara, gdje će nastaviti sve do 5. aprila, sa  ciljem da izaberu lokalitete za istraživanja i izrade odgovarajućeg protokola”, kazao je profesor Pešić.

U projektu učestvuju i dva master studenta sa Studijskog programa Biologija koji će kroz projekat  završiti svoje magistarske radove. 

Tim će se baviti, između ostalog,  istraživanjem životne istorije, preferencijom mikro-staništa, reproduktivnom biologijom i ishranom ovih puževa.  Nastojaće da odgovore na pitanja kao što su evolucija ovih puževa, adaptacija, veličina populacije, razni klimatski i ekološki zahtjevi morfološki različitih populacija.

 

 

“Pored naučnih rezultata koji će se dobiti ovim projektom, očekujemo da će dobijeni podaci biti relevantni kad je riječ o podizanju svijesti javnosti o značaju istraživanja biodiverziteta i njegove zaštite. Projekat kombinuje iskustvo i potencijal za partnerstvo dvije istraživačke grupe što će omogućiti studentima koji su uključeni u projekat da imaju koristi kroz naučni rad kao i kroz međunarodnu saradnju”, kazao je Pešić .

Dva tima naučnika radove organizovaće u okviru projekta i dvije zajedničke radionice, jedna u Austrijskim Alpima od 15. do 20. avgusta, i druga u okviru Simpozijuma Ekologa Crne Gore, od 4. do 7. oktobra, ove godine.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × four =