Promocija knjige Crnogorci u Vojvodini – Kolonizacija 1945-1948

 

24. februar 2012.
Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 19h. 

 

Promocija knjige
Crnogorci u Vojvodini – Kolonizacija 1945-1948

 

Vojvođanska akademija nauka i umjetnosti i Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš” organizuju promociju višetomne knjige „Crnogorci u Vojvodini – Kolonizacija 1945-1948“ autora Nenada Stevovića i Slobodana B. Medojevića.

Autori knjige pripremili su za štampu cjelokupnu raspoloživu arhivsku građu koja se nalazi u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu, a odnosi se na kolonizaciju Crnogoraca u Vojvodini od 1945. do 1948. godine. Nakon dugogodišnjeg iscrpnog istraživačkog rada pripremili su ovo višetomno djelo koje predstavlja potpunu arhivsku građu crnogorske kolonizacije u Vojvodini 1945-1948. godine, kao i odgovarajuće autorski priređene registre.

O knjizi će govoriti: akademik Julijan Tamaš, VANU, Marko Špadijer, generalni sekretar Matice crnogorske, Podgorica, prof. dr Aleksandar Kasaš, Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Novi Sad i autori.

Promocija će se održati u petak 24. februara 2012. gosine u 19 časova u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 6.