Promocija nove edicije CNP-a Nagrađene drame

 

09. decembar 2011.
Podgorica, CNP, 18h.

 

Promocija nove edicije CNP-a

Nagrađene drame

 

U petak 9. decembra u Crnogorskom narodnom pozorištu u 18 sati biće održana promocija nove edicije CNP-a NAGRAĐENE DRAME u okviru koje su štampana dva izdanja: „Jaja“ Nataše Nelević i „Kasandra, klišeji“, Ljubomira Đurkovića.

O knjigama će govoriti urednik i priređivač Goran Bulajić, književni kritičari Marinko Vorgić i Aleksandar Radoman i autori Nataša Nelević i Ljubomir Đurković.

U ediciji NAGRAĐENE DRAME i ubuduće će biti objavljivana dvojezična izdanja dramskih tekstova nagrađenih na konkursu Crnogorskog narodnog pozorišta i na Bijenalu crnogorskog teatra.

Nataša Nelević: „Jaja“, dvojezično izdanje teksta nagrađenog na prvom konkursu Crnogorskog narodnog pozorišta za savremeni dramski tekst.. Dr Dubravka Ðurić u uvodnom tekstu za knjigu konstatuje da “ Jaja možemo okarakterisati kao feminističku dramu. Možemo upotrebiti i termin koji su skovale američke ginokritičarke poput Ilejn Šouvolter, Sandre Gilbert i Suzan Gubar i reći da je ova drama ginocentrična. To znači da je usmerena na žene, da se bavi pre svega ženama. Ona je feministička jer pokazuje kako patrijarhat deluje u smeru potčinjavanja i marginalizacije žena u porodici, ali i u društvu… U kontekst savremene crnogorske kulture Nataša Nelević uvodi feminističku dramu kao žanr. Pojavaženskog pisma se u Crnoj Gori povezuje sa pojavom postmodernizma..”

Ljubomir Đurković“Kasandra. Klišeji”, dvojezično izdanje dramskog teksta nagrađenog na Bijenalu crnogorskog teatra 2010. godine. Pored ostalog, Andro Martinović je o ovoj drami napisao: ” Transponovanje drevnih i tradicijskih motiva u semantički drugačiji kontekst, jedna je od karakteristika dramskog prosedea Ljubomira Đurkovića koja se očituje i u komadu „Kasandra. Klišeji“. Pseudorealistički koncept koji podražava reality show (preciznije autorski označen kao reality fiction) plasira nam „stvarnost“ koju, tako, čini  apstraktnom. Učiniti je konkretnom, po hegelovskom konceptu, znači razviti univerzalni kontekst koji će joj dati značenje. Đurković polazište za taj postupak pronalazi u toposima grčke tragedije“.