Branislav Đurđev – Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena

Naslovna1

Branislav Djurdjev - impresum

Naslovna2

“Prilikom skupljanja materijala za istoriju Crne Gore XVI i XVII veka u Carigradskom arhivu (Basbakanltk arsivi) snimio sam i jedan vrlo interesantan rukopis deftera za Skadarski sandžak. To je defter koji je uveden pod brojem 26 m. u popisu katastarskih deftera (Tahrir defterleri). Sadašnji rukopis nije jedinstven defter. On je sastavljen iz dva deftera. Prvi je kratak popis plemena Hota, Kuča, Pipera i Klimenata. Tome popisu prethodi kratak uvod kojim se objašljava zašto je napravljen taj popis. U tom uvodu spomenuta je i prvo tursko popisivanje Crne Gore. Taj popis nekih brdskih i malisorskih plemena datiran je 1. redžepa 902. (1497). Drugi, osnovni deo rukopisa, jeste defter za Skadarski sandžak datiran 890. (1485) godine. To je, dakle, stariji defter, koji je – kao što se vidi – napravljen za vreme vlade Ivana Crnojevića u Crnoj Gori pod turskim vazalstvom. U tom defteru su na svome mestu upisana pored plemena Bjelopavlića i plemena Hoti, Kuči i Piperi.

Prvi popis nekih brdskih i malisorskih plemena ne čini celinu sa ovim drugim defterom. On je poseban popis. Stoga, mislim, ne samo da je moguće nego da je čak i potrebno posebno objaviti ovaj popis: On sadrži u rukopisu samo sedam ispisanih strana. Iako je taj ,.sumarni defter” (defteri mucmel) tako mali, po svojim podacima on predstavlja prvoklasnu vrednost. Zato se neću ograničiti na publikaciju dokumenata, nego ću izvršiti interpretaciju osnovnih podataka od kojih neki imaju vrednost za ključne probleme istorije naših i albanskih plemena…”

KOMPLETAN SADRŽAJ KNJIGE MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU KNJIGE

Naslovna445