Period od pada Crnojevića do Petrovića

Crkve na Rumiji nikad nije bilo

Vuk Popović Crkve na Rumiji nikad nije bilo   Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori na čelu sa Amfilohijem Radovićem neprestano hrani staru, devetnaestovjekovnu mitomaniju, koju svom snagom predstavlja kao realnu istoriju, ali to nije […]

Period od pada Crnojevića do Petrovića

Don Krsto Ivanović (video)-Radio Televizija Crne Gore

  Dokumentarna emisija Radio Televizije Crne Gore. Krsto Ivanović, rođen je u Budvi, 1628. godine u budvanskoj plemićkoj porodici.Bio je gradski učitelj, kanonik, pjesnik, napisao je Ljetopis Budve 1650. godine.Emisiju napravila Tanja Piperović.