Miloš Milošević – Oko pokušaja osvajanja Bara i Ulcinja 1717. godine

Istorijski zapisi, knjiga XIII, sveska 4, Titograd, 1960. g.
Za tursko-mletačkog rata (1714-1718), Bar i Ulcinj nijesu bili nikakva posebna meta u okviru predviđenih ratnih operacija. Glavni revanšistički cilj Porte, bio je Peloponez, a glavna mletačka ambicija – da se tamo održi. Kako je poznato, to Republici, naročito u prvoj fazi nije polazilo za rukom na upravo katastrofalan način.

Kliknite na LINK da otvorite kompletan dokument