Danilo Lekić – Prvi štampani memoar na francuskom jeziku o Crnoj Gori

Istorijski zapisi, knjiga XIII, sveska 4, Titograd, 1960. g.
Francuska je prvi put došla u dodir sa Crnom Gorom u vrijeme Napoleonovih ratova. Znajući koliko ona može štetiti, odnosno koristiti Napoleonovim planovima na Istoku, francuski konzuli i oficiri počeli su o njoj da pribiraju podatke i da je upoznaju.