Petar Popović: Jedna misija Save Plamenca

Tekst preuzet iz:

“Sava Bogdanov Plamenac je jedan od najuglednijih crnogorskih glavara i jedan od najinteresantnijih ličnosti epohe Petra I. On se i po svojoj kulturi, i po poznavanju sveta i po interesovanju za opšte probleme izdvaja od svojih zemljaka. Pada u oči da je prepiska Petra I sa Savom Plamencem bila obimna, obimnija nego s ma kojim njegovim saradnikom…”

KLIKNITE NA NASLOVNU STRANU
KAKO BI OTVORILI KOMPLETAN TEKST