Boj na Grahovu

Feljton u listu “Dan”, izlazio od 5. – 8. marta 2007. godine

Crnogorsko-turski rat 1852-1853. godine je, iako kratkotrajan, taktički i operativno nedovršen… U očekivanju koncentrisanog turskog napada na Crnu Goru, crnogorske snage su prve otpočele dejstva upadima pojedinačnih četa u Hercegovinu i oko Žabljaka u Zeti. 

KLIKNITE NA LINK DA OTVORITE DOKUMENT